Fortfarande tvekar många unga kvinnor att söka till högre tekniska utbildningar trots att fler uttrycker ett intresse för teknik. Detta enligt praktikprogrammet Tekniksprånget (se faktaruta) som har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier.

Idag är cirka 60 procent av alla högskole- och universitetsstuderande i Sverige kvinnor men när det gäller teknikutbildningarna är andelern bara 30 procent – andelen har ökat det senaste årtiondet men det går långsamt.

– Det är en stor förlust att så många väljer att hoppa av sina tekniska utbildningar. Branschen och samhället i stort behöver all kompetens vi kan tillvarata för att möta kommande samhällsutmaningar, säger Jonas Gustavsson, VD för Norrköpingsföretaget ÅF som tar emot praktikanter bland annat genom Tekniksprånget i ett pressmeddelande.

Men orsaken till att det är relativt få kvinnor på de högre teknikutbildningarna beror inte på ointresse: i den ovan nämnda undersökningen angav 87 procent av unga kvinnor och 90 procent av unga män i Östergötland att det fanns "hög sannolikhet" att de skulle välja en högre teknisk utbildning. Men när det kommer till kritan väljer dock många kvinnor alltså bort detta alternativ i slutändan.

Enligt undersökningen finns det flera skäl till det: 33 procent av de unga kvinnor som tillfrågats i Östergötland uttrycker en osäkerhet på vart en sådan utbildning leder mot endast 20 procent för unga män. Dessutom befarade 13 procent av kvinnorna i undersökningen att ”matematiken skulle bli för svår” mot elva procent av männen – då ska man ha med sig att kvinnor i genomsnitt har bättre skolresultat än männen i grundskola och gymnasiet.

Men erfarenheten visar att praktik kan vara en nyckel – när ungdomar gjort fyra månaders praktik via Tekniksprånget vill 80 procent av dem studera vidare till ingenjör och av dessa är hälften tjejer.

– Yngre kvinnor vill veta vad utbildningen leder till och då är praktik väldigt viktigt, det ser vi tydligt i Tekniksprånget. Vill arbetsgivare ha mångfald på arbetsplatsen måste man ta den här statistiken på allvar, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för IVA-programmet Tekniksprånget, till Folkbladet.

Hon ser flera orsaker till att tjejer trots intresse inte väljer högre utbildningar i samma utsträckning.

– Det finns väldigt lite koppling mellan arbetsliv och skola i många fall, många elever har inte träffat arbetsgivare överhuvudtaget. Dessutom finns många fördomar kvar kring vad en ingenjör gör, fortfarande lever bilden av en ensam man i tofflor och tjocka glasögon, en smula skämtsamt och tillägger att tekniska jobb ser väldigt annorlunda ut i dagens moderna datorsamhälle där förutsättningarna är helt andra än förr:

– Det är när unga kvinnor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Vill arbetsgivare ha mångfald på arbetsplatsen måste man ta den här statistiken på allvar.