Regeringen och ett par hundra arbetsgivare landet runt stöttar Tekniksprånget, som administreras av Kungliga Vetenskapsakademien (IVA). Sedan starten 2012 har ungefär 3 000 ungdomar, som är under 21 år, deltagit i Tekniksprånget vars syfte är att väcka intresse för ingenjörsyrken. Den 16 maj går ansökningstiden för höstens praktik ut.

Erica Junehammar, 19, Linköping och Ylva Hammarskiöld, 20, Norrköping, praktiserar nu vid Sjöfartsverket i Norrköping. Båda har studerat vid gymnasiets Naturvetenskapliga program innan de antogs som praktikanter.

– Av 17-18 sökanden plockades fem ut för intervjuer, och så valde vi Erica och Ylva, berättar deras handledare Christian Kark vid enheten Bygg och teknik. Där arbetar Ylva och Erica med systemteknik. Enkelt uttryckt innebär det att de gör datorprogram enklare att hantera. Det handlar exempelvis om program för ritningar, vind- och vattenmätning och administration.

Artikelbild

| Sjöfartspraktikanter. Ylva Hammarskiöld (t v) och Erica Junehammar har fyra månaders betald praktik på Sjöfartsverket i programmet Tekniksprånget som Ingenjörsvetenskapsakademien står bakom.

– Jag har alltid tyckt om matte och olika varianter av vetenskap och teknik. Jag är intresserad av att jobba med det och att få folk att enklare förstå stora system, säger Ylva som ska söka in på treåriga programmet för systemvetenskap vid Lunds universitet till hösten.

– Jag söker in till kemisk biologi på Linköpings universitet, det är en femårig utbildning, berättar Erica.

De kommer att ha nytta av Tekniksprånget när de lotsas in i högre studier och arbetslivet. Praktiken ger arbetslivserfarenhet, praktikbetyg samt referenser. De har fått inblick i flera olika verksamheter på Sjöfartsverket: Sjökortsproduktion, marinteknik, systemteknik, farleds- och fastighetsförvaltning, för att nämna något. De har deltagit i fyrbesiktning och den här veckan tillbringar de i Luleå där Sjöfartsverket har sina fem isbrytare Ymer, Atle, Oden, Frej och Ale.

– Där ska vi rita kopplingscheman över väderstationer, förklarar Erica och Ylva, som har uppskattat bemötandet på myndigheten:

Artikelbild

| Koll på kusten. Som praktikanter på Sjöfartsverket får Ylva Hammarskiöld (t v) och Erica Junehammar bekanta sig med den svenska kusten, dess fyrar, grund och bottenmiljöer.

– Alla är väldigt trevliga, från kostymklädda chefer till varselklädda marintekniker, säger Erica.

– Förutom själva jobbet är det intressant att se hur det fungerar i en organisation, exempelvis med arbetsmiljöfrågor, säger Ylva.

Artikelbild

| Fyrbesök. "Där har vi varit". Erica Junehammar (t v) pekar ut fyren vid Fläskösund som hon och Ylva Hammarskiöld har besökt under praktiken på Sjöfartsverket.

De kan tänka sig att rekommendera Tekniksprånget till nära och kära:

– Min bror är lite yngre, men jag ska pusha honom till Tekniksprånget, säger Ylva.