Det är nu sjunde året som drivmedelsföretaget Circle K presenterar rankningen "Årets billän" – i denna utgår man från bilisters klimatpåverkan utifrån andelen miljöbilar, bilarnas förbrukning av bensin och diesel samt längden på körsträckorna per bil och per person.

Förra året toppades rankningen av Östergötland och analysen den gången från Circle K:s sida var att detta berodde på bilisternas beteende och de minskade körsträckorna i länet.

Sedan dess har något hänt – i årets undersökning rasar nämligen Östergötland ner till en 17:e plats av landets 21 län. Allra värst ser det ut för Norrköping som är lägst rankade kommun i länet med plats 258 bland landets 290 kommuner men det går inte nämnvärt bättre för övriga kommuner i östra länsdelen: Söderköping hamnar på plats 230 och Valdemarsvik på 256:e plats. Finspång lägger sig något bättre på plats 164 men det är ändå en nedgång även här.

Orsaken till Östergötlands djupdykning kan spåras till att bilisterna här i snitt har ökat sin körsträcka med två mil per bil under året – i Norrköping är den årliga ökningen hela 27 mil per bil. I Sverige som helhet har körsträckan istället minskat med 14 mil per bil.

Trots att den årliga bränsleförbrukningen minskat i Norrköpings kommun med 16 liter per bil i snitt rasar man alltså i rankningen – den genomsnittliga minskningen i riket är nämligen betydligt större: hela 35 liter per bil.

När man tittar på landet som helhet visar denna rankning dock att det går åt rätt håll inom alla tre av rankningens parametrar. Det köptes 4000 miljöbilar fler jämfört med året innan, körsträckorna minskar och detsamma gäller drivmedelsförbrukningen. Däremot ökar fortfarande det totala antalet bilar: totalt i Sverige 2018 finns 5 614 360 fordon registrerade.

– Även om antalet bilar på de svenska vägarna blir fler, så ökar andelen miljöbilar. I årets undersökning var 18 procent av alla nyregistrerade bilar miljöbilar, vilket är en ökning med en procentenhet från föregående år. Svenskarna har även totalt sett minskat både sina körsträckor och den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen under året. Sammantaget är det helt klart en positiv utveckling utifrån ett klimatperspektiv, kommenterar Johan Söderberg, Senior Director Fuel på Circle K, i en kommentar.