Norrköpings kommun satsar fem miljoner kronor på O-Ringen i sommar.

Om det var ett villkor för satsningen är oklart, men både kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och kommunalrådet Reidar Svedahl räknar med att stå på startlinjen under orienteringsfesten. De är laddade. Innan dess gäller det dock detaljen att lära sig att orientera i skogen med hjälp av kartan och kompassen.

Vi var med under det första instruktions- och träningspasset i Vrinneviskogen.

Artikelbild

| Träningspasset inleds i måttlig fart där Lars Stjernkvist (till vänster) och Göran Blomberg kollar att kartan stämmer med verkligheten.

– Att Reidar och jag springer bekräftar väl sanningen om att orientering är en breddsport, säger Lars Stjernkvist vid teorigenomgången i Tjalvegården i ett försök att dämpa förväntningarna.

Ingen av de båda tunga politikerna har någonsin tidigare orienterat. Nu lossas försiktighetens förtöjningar och den otämjda storskogen väntar för ett träningspass i måttfull fart. Stjernkvist i fältmässig träningsoverall. Svedahl nöjer sig med jacka och jeans. De har förstklassiga instruktörer i form av tidigare landslagsledaren Knut Nord och Tjalveprofilen Göran Blomberg.

Stämningen är lättsam, snudd på lekfull, innan kvartetten – nej inte den, utan de fyra orienterarna – lämnar Tjalvegården och försvinner in bland trädstammarna. Samtidigt finns det ett klart mått av allvar bakom kommunens engagemang i O-Ringen. Det handlar inte enbart om PR i retur.

– Visst, det är oerhört värdefullt för oss att få synas i sådana här sammanhang, säger Lars Stjernkvist.

Artikelbild

| Där! Instruktören Knut Nord visar Lars Stjernkvist hur han ska röra sig för att hitta kontrollen.

– Men det är också viktigt att kunna uppmana till rörelse. Det är ingen hemlighet att vi har blivit bekväma och rör för lite på oss i allmänhet. Orienteringen är en perfekt sport om man vill uppmuntra till friluftsliv och aktiviteter i skogen och naturen. Att vi sedan slipper investera i anläggningar gör förstås ingenting. Skogen finns ju redan där.

Så sant, det gör den.

Artikelbild

| Ulrika Jeansson tar hjälp av Mats Rosander när hon ska genomföra en etapp av O-Ringen.

Som Vrinneviskogen.

Under O-Ringen ska den utnyttjas av MTB-cyklisterna men som testmarker för politiker på skärmjakt passar den utmärkt. Efter kartgenomgången ger sig gruppen i väg. Reidar Svedahl och Knut Nord väljer en väg, Lars Stjernkvist och Göran Blomberg en annan. Det är ändå till samma kontroll, den i gropen, de är på väg.

Artikelbild

| Däråt! Lars Stjernkvist upptäcker rätt riktning. Göran Blomberg vill dubbelkolla kartan.

Lars Stjernkvist tar det säkra alternativet och håller sig till stigarna. Reidar Svedahls stämma hörs samtidigt bland snåren inne i den obanade terrängen.Till kontrollen kommer så småningom kommunstyrelsens ordförande först med cirka 30 sekunders marginal. Glädjen är stor – "O-Ringen, here we come".

O-Ringen är förstås sommarens jättearrangemang i Norrköping och Finspång. I Finspång blir den synbara påverkan ännu större när uppåt 20 000 orienterare ger sig ut i skogarna bortom Grosvad. Även Finspångs kommun satsar hårt på arrangemanget och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson tänker springa en av de två etapperna som hennes kommun står för. Hon hinner dock inte träna tillsammans med kollegorna från Norrköping just den här kvällen, men kommer å andra sidan att ha rutinerade Finspångsorienteraren Mats Rosander vid sin sida under etappen.

Artikelbild

| Göran Blomberg ger Reidar Svedahl (till vänster) de grundläggande kunskaperna i orienteringens ädla konst.

– O-Ringen blir både kul och viktigt för Finspång, säger Ulrika Jeansson.

– Det var inget svårt beslut att tacka ja när möjligheten dök upp. Samtidigt blir det en stor utmaning när kommunen fördubblas befolkningsmässigt under två dagar. Men det kommer att ordna sig. Bara vi får vädret med oss.

Artikelbild

| Knut Nord säger en sak. Inte riktigt vad Lars Stjernkvist var beredd på.

Bortsett från de sportsliga vinsterna, räknar Norrköpings och Finspångs kommuner tillsammans med Region Östergötland att O-Ringen är "bra" för regionen. Exakt hur må vara svårt att överblicka i föreväg, antagandet kan snarare bygga på en känsla än på konkreta fakta. Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden, formulerar tanken så här:

– Ett evenemang som O-Ringen har flera positiva effekter för hela regionen. Dels ur ett turistekonomiskt perspektiv, dels för att stärka bilden av oss som en attraktiv plats att besöka, arbeta eller bo på.

Artikelbild

| Göran Blomberg (till vänster) och Lars Stjernkvist tar den säkra vägen mot kontrollen.

– Nu riktas strålkastarna mot vår gemensamma tillväxtregion och vi hoppas att så många besökare och deltagare som möjligt får uppleva det attraktiva Östergötland även utanför tävlingsarenorna.

Under O-Ringen kommer East Sweden att marknadsföra den gemensamma regionen. Den delvis kommersiella mötesplatsen East Sweden Arena på Himmelstalund är tänkt att locka massorna mellan skogsvisiterna.