Flera privatpersoner som bor i närheten av tre av de planerade verken vid Skenäs har lämnat synpunkter. Flera är kritiska mot bristen på information, inte minst till de som har fritidshus i området.

– Vi har lyssnat vid samråden och vid Skenäs minskade vi ned antalet vindkraftverk från fem, sex stycken till tre i ansökan. Vi har också flyttat något verk, säger Tore Wizelius som inte är främmande för att göra fler förändringar. Men han vill inte ge några löften om att flytta eller ta bort fler verk ur ansökan.

– Är människor, främst de bofasta, bekymrade för ljud och skuggor är det klart att vi är beredda att diskutera och försöka hitta en lösning.

Ansökan om de sammanlagt tolv vindkraftverken går också på remiss till flera myndigheter, däribland Försvaret, Trafikverket och Luftfartsverket.

– Naturvårdsverket har blivit strängare och strängare kring reglerna för vindkraftverkens närhet till örn, men det finns ingen forskning som visar att fåglar skadas av vindkraft.

Norrköpings kommun som är en av intressenterna i Vikboland Vind kommer sannolikt inte att utnyttja vetorätten. Får konsortiet sedan länsstyrelsens tillstånd att bygga räknar Tore Wizelius med att verken kan tas i bruk 2020.

– I så fall går vi vidare med vindkraft i Gottenvik.