– Det är ju en sänkning av ambitionsnivån, säger Nicklas Lundström (V).

Tillsammans med Miljöpartiets ledamot reserverade han sig mot ändringsbeslutet när frågan var uppe i kommunstyrelsen, fast han vet att det inte finns några pengar i budgeten för att Esterön återigen ska kunna bli det semesterparadis, som ön en gång var.

När frågan togs upp för information i kommunstyrelsen, stod det i förslaget att kommunen skulle satsa på det rörliga friluftslivet på ön och att kultur- och fritidsnämnden skulle ges i uppdrag att göra det som behövdes för att främja det.

Det fick Nicklas Lundström att förklara att han var glad över att något skulle hända.

När frågan kom upp för beslut på mötet efter ändrade den styrande Kvartetten formuleringarna. "Satsa på och "främja" byttes mot "bibehålla". Förslaget fick stöd av Moderaterna.

Varför ändrades formuleringarna?

– För att förtydliga vad som är tanken, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) och förklarar att det inte är någon sänkning av ambitionsnivån.

–  Det har inte handlat om att satsa. Om det hade stått om satsning i beslutet skulle människor kunna tro att det handlar om nya medel och nya tankar och det har aldrig varit ambitionen.

Under förra året vållade Esteröns framtid mycket debatt och många Norrköpingsbor engagerade sig.

Ön skänktes en gång till kommunen av staten med förbehållet att den inte skulle säljas vidare och att den skulle vara tillgänglig för invånarna. Länge gick färja dit och människor utnyttjade öns stugor och anläggningar, men under åren som hamnen arrenderade ön förföll byggnaderna och när VA-anläggningen dömdes ut 2003 upphörde färjetrafiken.

Öns framtid har utretts i åtminstone ett par omgångar och kostnaderna för en upprustning bedöms som för stora. En utveckling av ön får heller inte äventyra hamnens utbyggnad. Samtidigt är ön ett naturreservat.

– Man ska kunna vara där utan att det är farligt, säger Eva-Britt Sjöberg.

Det innebär att det som behöver rivas ska rivas och det som bör repareras ska repareras.

Ansvaret för att se över vad som behöver göras ska, enligt förslaget till fullmäktige, ligga på kultur- och fritidsnämnden medan tekniska nämnden får ansvaret för naturvården.

– Det finns otroligt mycket känslor och minnen hos människor som har varit på Esterön. Det vet vi, konstaterar Eva-Britt Sjöberg.