Fyra personer från Östergötland har valts till topposter i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) politiska organisation. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner. I arbetsutskottet har Lena Micko (S) från Linköpings kommun valts till SKL:s 2:e vice ordförande. Även vänsterpartisten Emil Broberg har tagit plats i arbetsutskottet. Han är aktiv i regionpolitiken. Till sjukvårdsdelegationen har moderaten Marie Morell (M) valts till ordförande. Hon är ifrån Norrköping och är aktiv i regionpolitiken. Till ordförande i beredningen för samhällsbyggnad har Karin Jonsson (C) valts. Hon är kommunalråd i Norrköping.

skl