För Norrköpings kommun ligger nöjd-kund-index (NKI) på samma nivå som året innan, visar rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting som publicerades på torsdagen. Jämfört med andra kommuner i rankingen tappar Norrköping från plats 70 till plats 90 även om index ligger oförändrad. Det beror på att fler kommuner har förbättrat sina siffror.

Norrköping har i mätningen NKI-värde 73 och över 72 innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunernas service.

– Ett bättre företagsklimat är prioriterat av oss i Kvartetten. Min personliga åsikt är att vi kommer att se ännu bättre siffror framöver och det grundar jag på den återkoppling jag fått från företagare, säger kommunalrådet Reidar Svedahl (L) i ett pressmeddelande.

De 184 kommuner som ingår i undersökningen ger ett snitt på NKI 72 av 100 möjliga. Svenska företags nöjdhet ökar mest inom livsmedelskontroll, medan bygglov generellt är myndighetsområdet med lägst NKI-värde.