Det konstaterar Naturskyddsföreningen i Norrköping efter att 14 medlemmar i förra helgen var på ön för att plocka skräp.

Helgens "skörd" blev precis som de fem senaste åren rik. Cirka 15 stora sopsäckar, ett antal mindre soppåsar och flera stora frigolitflak är exempel på vad som samlades in.

– Frigoliten härrör förmodligen från någon av de bryggor som ligger trasiga kring ön. Badbollar, ölburkar, skosulor, trasmattor och golfbollar var annat som också hittades, säger Janni Servin.

Artikelbild

| ”Lycksalighetens ö”. Det kallades Esterön för förr.

Tomten kring torpet Afrika på öns västra del var överväxt med brännässlor och inte särskilt inbjudande, enligt Naturskyddsföreningen. Några av medlemmarna tog sig an att slå området närmast huset med lie, och ett par av öns fågelholkar rensades.

– Sorgligt är ordet som kommer ur mångas munnar när man beskriver Esteröns tillstånd. Ön har en plats i mångas hjärtan då det tidigare bland annat har nyttjats som sommarkollo, säger Janni Servin.

Föreningen föreslår att man bör släppa på de betesdjur som finns på ön närmre inpå torpet Afrika för att hålla undan vegetation.

Naturskyddsföreningen anser att kommunen på något sätt borde ta tag i Esterön som just nu står och förfaller:

Artikelbild

| Skräpplockning. Päivi Rantala och de andra i Naturskyddsföreningen plockade 15 stora soppåsar.

– Låt barn, ungdomar och vuxna få möjlighet att uppleva denna pärla. Återuppta båttrafiken och rusta upp! Låt Esterön återigen få en chans att göra själ för namnet ”lycksalighetens ö”.

Läs mer: "Synd att inte fler får njuta".

Artikelbild

| Omklädningsrum. På badplatsen används inte längre. Och det finns inga planer på att rusta upp badet.

Läs mer: Esterön står och förfaller.

Förr kallade Esterön just för ”lycksalighetens ö”.

Artikelbild

| Ingemar Hillerström röjer vid torpet Afrika.

– Känslan nu är tyvärr en annan. I våras lovade kommunfullmäktige att badplatsen vid Kalven, på öns östra del skulle rustas upp innan årets säsong. Där fanns tyvärr inga spår av några sådana insatser, säger Janni Servin.

Varför? Viktor Månsson enhetschef på kultur- och fritidskontoret som får frågan känner inte till några sådana kommunala löften.

Artikelbild

– Det finns en problematik med badplatsen som ligger i österläge och som ligger i skugga i stort sett hela dagen. Det som används är ju de flata hällarna som ligger på den nordvästra sidan av ön.

Därför anser han att det finns bättre saker att lägga kommunens pengar på när det gäller Esterön.

Artikelbild

Men om man röjde på badplatsen, tog bort de höga träden så skulle det ju vara sol och därmed utnyttjas mer?

– Det är relativt höga tallar på badplatsen och Esterön är ju ett naturskyddsområde så det innebär ju att vi inte kan plocka ner träd hur som helst. Policyn är hård när det gäller att fälla träd för den personliga nyttans skull.

Artikelbild

Inget annat nytt om Esterön?

– Jag var ute där för ungefär en månad sedan och vandringsleden är i det stora hela i relativt gott skick. Torpet Afrika är i gott skick, vi har gjort stora insatser för att få det som det är i idag. Det vi behöver göra är att sätta upp en ny skylt, säger Viktor Månsson.

Artikelbild

Janni Servin framhåller att de insatser som görs på Esterön är bra och att man inte föreslagit att kommunen ska ta ner träd på badplatsen.

– Vi vill värna Esteröns naturvärden som bland annat finns knutna till de gamla tallarna. Men intrycket av badplatsen skulle bli betydligt bättre om förfallna möbler, brygga och annat togs bort.