Det var för ganska exakt ett år sedan som stora brister på kommunens it-avdelning uppdagades. Bland annat visade det sig att ett och samma företag under mer än femton års tid fått ansvara för hela kommunens datanät, i allt från rådhuset till kommunala äldreboenden, utan att tjänsten upphandlats på nytt. Det företaget hette under många år TDC, men 2016 köptes de upp av telekomjätten Tele 2.

LÄS MER: Påpekade fel – för fem år sedan.

Och när avtalet med Tele 2 synades kände kommunen att de blivit lurade. Bland annat ska företaget ha tagit ut orimligt höga priser för sina produkter och tjänster, och även tagit betalt för underhåll av utrustning som inte fanns eller inte behövdes.

Artikelbild

Det här framgår av en dom från förvaltningsrätten, där domstolen tagit ställning till den upphandling som gjordes förra året av kommunens datanät. Tele 2 visade då intresse för att fortsatt få förtroende för uppdraget, som nu sägs vara värt cirka 30 miljoner om året. Men företagets anbud diskvalificerades av kommunen, bland annat med motiveringen att Tele 2 skulle ha agerat "illojalt" och att det fanns skäl att ifrågasätta företagets "redbarhet" och "pålitlighet som leverantör".

Tele 2 överklagade beslutet, och nekade bestämt till alla anklagelser. Bland annat har det skett ett "naturligt teknikskifte" sedan avtalet skrevs 16 år tidigare, påpekade företaget, vilket påverkade vilken utrustning som behövdes. Och dessutom reglerades det inte i avtalet vilka priser Tele 2 kunde ta ut på produkter de köpt in från andra leverantörer – produkter där kommunen ansåg att Tele 2 gjorde orimligt höga påslag.

Och bevisbördan ligger på Norrköpings kommun, konstaterar förvaltningsrätten, som inte anser att kommunen lyckats belägga någon av anklagelserna.

Från Tele 2:s sida är man därför nöjd med domen. "Vi känner därför att vi har fått upprättelse", skriver Tele 2:s pressansvarige Louise Ekman i ett mejlsvar.

Artikelbild

Kommunen gjorde dock inte fel när de uteslöt Tele 2, kommer rätten trots allt fram till, och pekar då istället på en mer teknisk detalj i anbudet. Vidare borde även Cygate och den tredje budgivaren Atea ha uteslutits, anser förvaltningsrätten, som därför dömer kommunen till att göra en ny prövning av anbuden.

Enligt Per Bäckström, chef för kommunservice där it-enheten ingår, lutar det dock åt att hela upphandlingen görs om.

– Risken är annars att det är någon annan som överprövar, säger han.