Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings samt Södermanlands län drar nu igång en informationskampanj för att motverka prostitution och sexköp tillsammans med Polisregion Öst och Novahuset – föreningen mot sexuellt våld.

Läget idag är att det handlar om övervägande delen kvinnor som utnyttjas i sexhandeln idag även om det också finns män i denna kategori. Men det är en överväldigande majoritet män som är köpare – enligt en kartläggning av Länsstyrelsen i Stockholm har 7,5 procent av landets män någon gång köpt sex varav många lever i parrelationer med barn och har vanliga jobb.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger Maha Eichoue, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Målgruppen är allmänheten men fokuset är på sexköpare eller potentiella sådana – kampanjen kommer i första hand att spridas på sociala medier. Man vill också nå yrkesverksamma, ideella organisationer som kan sprida den vidare.

– Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter narkotikahandel och illegal vapenhandel. En stor del av summan som kommer in från att sälja sexuella tjänster går direkt tillbaka till den organiserade brottsligheten som i förlängningen möjliggör mer omfattande människohandel med kvinnor, barn, vapen- och narkotikasmuggling. Det är därför viktigt att se på människohandel från ett större perspektiv än utifrån varje enskilt sexköp, säger Terése Stark, utredare grova brott på Polisen.

Även hotellkedjor kommer att erbjudas tryckt material för att man ska nå ut med budskapet där sexhandeln sker.

011-200 472