Förra året blev ett framgångsrikt år där antalet passagerare ökade på flygplatsen till nästan 105 000. En ökning med över 5 000. Det är reguljärlinjen till München som är en av förklaringarna till ökningen.

Under januari ökade passagerarantalet från 6 413 förra året till 8 738 i år vilket är en ökning med 36 procent.

– Nu märks det att fler och fler har hittat flygplatsens avgångar till München, säger Bertil Skärblom, marknadschef på flygplatsen. Det tar tid att få människor att ändra vanor men det är tydligt att ryktet nu sprider sig om smidigheten och utbudet i Lufthansas nät börjar ge effekter på antalet resande.

Norrköpings flygplats erbjuder totalt 15 destinationer och man erbjuder även fraktflyg.