Holmens energi AB medgav att ”gösdöden” i höstas med stor sannolikhet berodde på tryckförändringar från en av deras kraftstationer. En hastig flödesförändring genom förbiledningsluckan i Holmens kraftverk fick till följd att sänkningsgränsen vid Grytsdammen underskreds samt att en större mängd gös dog nedströms kraftverket.

– Det ger ingen bra bild av Holmen och vi vill verkligen inte att det här ska få ske igen, förklarar Fredrik Nordqvist vd Holmen Energi.

–  Vi vill att det ska vara levande fiske i det här området.

Artikelbild

| Energi. Motala Ström är en av Holmens viktigaste vattenkraftverk.

I onsdags skrev Folkbladet om olyckans inverkan på Cityfiske i Norrköping och hur verksamheten tillsammans med Holmen kommit överens om en återgäldning för skadorna.

– Det blev ett fall för länsstyrelsen och vi har valt att låta den processen ha sin gång. När jag besökte Cityfiske under Strömmens dag kom det ut ryktesmässigt att det inte kommer bli en dom för miljöbrott, utan att det här handlar om en olyckshändelse, säger Fredrik Nordqvist.

Hur kan kompensationen komma att se ut?

– Vi har bara pratat löst med Cityfiske. Vi skulle gärna bidra till ett projekt, men det är för tidigt att säga nu.

Så det handlar inte om ett fast belopp?

– Vi har inte pratat om några pengar, så långt har vi inte kommit. Att koppla det till ett projekt som fiskeodling tycker jag är bättre än att ge pengar, det skulle ju vara som att vi tyckte att vi var skyldiga till någonting. – Visst vi har en stor del i det här, men samtidigt är gös en fisk som inte klarar strömförändringar. Sådant här händer i områden där du har vattenkraft.

Hur tycker du kommunikationen med Cityfiske har varit?

– Bra, vi följer det här noga och upplever att vi har ett bra samarbete med både Cityfiske och kommunen i de här frågorna, säger Fredrik Nordqvist.