Burskapet, som medger medlemsskap och rätten att idka handel eller hantverk i staden, har långa traditioner vars ursprung kan skönjas så långt tillbaka som till 1300-talet. Numera är Norrköping landets enda kommun som delar ut burskapet till förtjänta hantverkare av olika slag.

– Ett bra sätt att vårda traditionerna och hylla hantverket, menade kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist när han ledde tisdagens ceremoni. Vi i Norrköping är bra på att hålla på traditionerna och detta är en rest från det gamla skråsamhället.

Men även burskapet har förändrats för att vara bättre synkroniserat med dagens samhälle och sedan 2014 kan även kvinnliga hantverkare erhålla burskap. Frisörmästare Annika Nilsson, som har salong i Åby, blev nu den fjärde kvinnan genom tiderna att få sitt burskap.

– Det betyder jättemycket för mig, sa hon. Och det är också på tiden att vi kvinnor kan få burskap. Även traditionellt betyder det mycket. Jag tycker att det är viktigt att gamla traditioner bevaras. Det känns inte minst värdefullt nu i dessa dagar med tv-spel och internet.

Även snickarmästare Hans Furuheim och bilplåtslagarmästare Peter Lindh fick sina burskap under tisdagen. Hade det varit i gamla tider, hade det bland annat inneburit att de därmed fick rätt att delta i stadens administrativa angelägenheter. Men även vissa skyldigheter hade följt med, som att delta i den nattliga vakthållningen mot eld och att försvara staden mot fiender.