Vi har tidigare skrivit att en fastighet i kvarteret Lärkan, i hörnet av Nygatan och Östra Promenaden, måste stärkas på grund av sättningar. Sättningar som orsakat stora sprickor i fasaden och som enligt fastighetsägarna orsakats av att grundvattentrycket har sänkts.

Renoveringen av Lärkan 8 pågår för fullt och nu uppmanar de tre fastighetsägarna Familjen Westerberg fastigheter AB, Hyresbostäder och Riksbyggen att Norrköpings kommun dels utreder orsakerna till sänkt grundvattennivå och att man åtgärdar dessa.

– Vi måste alla hjälpas åt för att lösa de här problemen. Vi fastighetsägare gör vad vi kan för att byggnaderna ska klara utmaningarna. Men vi menar att kommunen bör titta på vad som kan göras för att hindra sättningar och förebygga att husen sjunker, säger Lars Löfgren, marknadschef på Hyresbostäder.

Artikelbild

| Sedan 2014 har sättningar accelererat i sekelskiftsbyggnaden i hörnet Nygatan/Östra Promenaden.

– Det här gäller ju inte bara våra fastigheter. Det här är ett problem som kommer drabba flera i Norrköping, fortsätter han.

En åtgärd som har föreslagits av en sakkunnig är att kommunen låter installera infiltrationsanläggningar i marken i Östra Promenaden.

– Återfiltrering är bara en av de lösningar man tittat på, säger Löfgren.

Fastighetsägarna vill även att kommunen utreder den tunga trafiken på Östra Promenaden, som verkar förstärka de sättningar som orsakat sprickor i fasaden.

Artikelbild

| Hyresbostäder har påbörjat ett omfattande arbete med att grundförstärka byggnaden.

– Det här är en oerhört komplex fråga. Sänkt grundvatten räknas som en del av klimatförändringarna. Jag vet exempelvis att det geologiska institutet har börjat titta på hur man kan lösa problemen, säger Lars Löfgren.

Olof Carlsson, avdelningschef Drift och underhåll, håller med om att det här generellt sett är ett svårlöst problem.

Artikelbild

| På fasaden ser man tydliga tecken på att ena delen av byggnaden har sjunkit, vilket orsakat sprickor.

– Det är ju inte helt klart vad som har orsakat det här. Ansvarsfrågan måste undersökas, kan en kommun ansvara för klimatförändringar, att det exempelvis inte regnar så mycket på sommaren?, säger Carlsson.

Hur kommer ni agera närmast?

Artikelbild

| Enligt fastighetsägarna är det en sänkt grundvattennivå som orsakat sättningar och sprickor i byggnaden.

– Vi har tagit emot den här handlingen och ska närmast ta ställning till det som står i den.

Sättningar i den gamla sekelskiftesbyggnaden började 2014 och har efter det accelererat i hög fart. Hyresbostäder jobbar nu bland annat med att förstärka med pålar av stål.

– Vi har hittat ett sätt att skjuta in pålarna inifrån. Men det är ett omfattande renoveringsarbete som lär pågå fram till den senare delen av 2020, säger Lars Löfgren.

Under arbetet, som beräknas kosta cirka 35 miljoner kronor, har hyresgäster har evakuerats till likvärdiga och acceptabla boendealternativ.