För ett år sedan besökte vi Stavsjö senast. I samhället vid länsgränsen mellan Östergötland och Södermanland – riktnumret är 011 men kommunen Nyköping – beskrev Kiladalens Utveckling AB arbetet med att få Stavsjö att leva vidare i tider när allt fler lämnar landsbygden för storstaden.

Bland annat planerades nya lägenheter på den drygt 13 000 kvadratmeter stora tomten vid den nedlagda skolan, som numera fungerar som knutpunkten och samlingslokalen Stavsjögården.

Nu, ett år senare, är bygget i full gång.

Artikelbild

| Sjöutsikt. De åtta hyreslägenheterna "säljs" med närheten till sjö och natur. Om ett år är det inflyttningsklart.

– Det blir åtta hyreslägenheter i den första etappen, säger bolagets vd Gunnar Casserstedt.

– Det hus som redan är rest ska innehålla tre lägenheter. På den gjutna bottenplattan intill blir det ytterligare fem. Elementen är under tillverkning och snart ska även de resas. Totalt medger detaljplanen ett 20-tal lägenheter. Vi har gott om mark även på andra sidan Stavsjögården.

Utvecklingsbolaget har en framtidsvision om att få igång en naturlig flyttkedja i Stavsjö. Fastighetsägare som har tröttnat på att hålla igång sina hus med tillhörande trädgårdar ska, enligt tanken, sälja och flytta in en nybyggd hyreslägenhet istället. De stannar i Stavsjö samtidigt som det blir ett generationsskifte i de äldre fastigheterna.

– Trenden har redan vänt, säger Larz Johansson, styrelseordförande i bolaget.

Artikelbild

| Tittar till. Larz Johansson, styrelseordförande i Kiladalens Utveckling AB, kollar hur arbetet fortskrider.

– För tio år sedan var det fler som flyttade ifrån Stavsjö än som kom nya hit. Vi var ett stycke typisk landsbygd där skolan lades ned och all service försvann. Nu har huspriserna gått upp och försäljningar kan ske på en vecka. Men att, som vi, bygga hyresrätter på landsbygden är fortfarande väldigt ovanligt.

Arbetet med de nya bostäderna Stavsjögården – lockelsen summeras "bo nära sjö och natur" – drog igång i somras. Det svåraste hindret som skulle pareras var finansieringen. Med hjälp av banklån och statligt investeringsstöd från Boverket löstes den delen till slut och budgeten för de första åtta lägenheterna landade på 11,5 miljoner kronor.

Artikelbild

| Nöjda. Kiladalens Utveckling AB, med (från vänster) Thomas Rodestrand, Larz Johansson och Gunnar Casserstedt, vill att landsbygden och Stavsjö ska leva vidare.

– Vi har inte gått ut och marknadsfört projektet något nämnvärt ännu, säger Gunnar Casserstedt.

– Men vi har ändå en ganska bra intresselista. När husen är färdiga blir det ännu lättare att hitta intresserade. Med så många intressenter som möjligt kan vi gå igång med nästa etapp också.

Artikelbild

| Hur går det? Gunnar Casserstedt, vd i Kiladalens Utveckling AB, tittar in i den inte riktigt färdiga lägenheten.

Under första kvartalet 2019 ska det vara klart för inflyttning.