Att det byggs nya lägenheter i stadsdelen Hageby tillhör inte vanligheterna.

– Den första nyproduktionen på lite drygt 50 år, säger Mats Dahlin, fastighetschef på Rikshem AB i Norrköping.

– Men vi tror på området och det känns spännande att få vara med om att utveckla Hageby. Det lär inte vara några problem att hyra ut lägenheterna. Det finns en efterfrågan och beslutet om Ljuralänken talar till vår fördel och gör området mer eftertraktat.

Artikelbild

| På väg längs Norrköpings nyaste gata, Armeraregatan. Från vänster Fredrik Zettervall, Patrik Lindh och Mats Dahlin.

Totalt handlar det om två höghus på åtta våningar och två låghus på de nya adresserna Armeraregatan 1–11. Den nya gatan kommer att löpa parallellt med Hagebygatan. Det nya gatunamnet kom till för att man inte skulle behöva göra om all befintlig husnumrering på Hagebygatan. NCC drog igång byggarbetet på de tidigare parkeringsplatserna för ett år sedan och i månadsskiftet oktober-november 2019 ska de 66 lägenheterna i den sista etappen vara klara för inflyttning. Redan den 1 mars är etapp ett, 22 lägenheter på Armeraregatan 3–5, framme vid målgång. Schemat tycks hålla.

– Och i sommar släpper vi de 44 lägenheterna i höghuset närmast Mirum, säger Mats Dahlin.

Hyrorna kommer att landa på mellan 6 500 och 11 500 kronor beroende på storleken. Lägenhetsbudet består av ettor, tvåor och treor.

Husen och bostäderna i sig är NCC:s egna koncepthus "Folkboende" (höghusen) respektive "Design Alfa" (låghusen).

Artikelbild

| Lägenheterna i höghuset närmast Mirum är inflyttningsklara i sommar.

– En väl beprövad produkt, påpekar Patrik Lindh, som är platschef tillsammans med kollegan Fredrik Zettervall.

– Det är standardiserade hus som redan finns lite varstans i Sverige. Från Nordmaling i norr och ner till Ystad. Här i Norrköping har vi tidigare byggt den här typen av hus vid Östgötaporten samt i Rambodal och Sandtorp.

Artikelbild

| Decembersplen kastar långa skuggor på husfasaden. Huset är snart inflyttningsklart.

De fyra husen ligger i det långsmala kvarteret Dörren, mellan Mirum och Netto. Placeringen utmed Hagebygatan och, framför allt, tätt intill spårvagnsspåren har väckt en del frågetecken hos hugade hyresspekulanter. Fredrik Zettervall kan dock lämna lugnande besked.

– Det har givetvis gjorts grundliga bullerutredningar och det ska inte vara några problem, säger han.

Artikelbild

Exempel på interiören i en tvåa i "Design Alfa"-husen.

– Alla balkonger glasas in för ljudnivåns skull och inte heller ska det behöva uppstå några problem med markvibrationer. Husen står stadigt på betongpålar som är fästa i berget. Det är förmodligen mer vibrationer i marken på sina håll inne i city.

I samband med inflyttningen satsar Rikshem på en nyhet för sina hyresgäster.

Artikelbild

| Byggprojektet i Hageby består av både trevåningshus och höghus utmed nya Armeraregatan.

– Alla boende ingår i en bilpool, säger Mats Dahlin.

– Kostnaden att vara med ingår i hyran. Därmed har man tillgång till en bil som tillhör varje hus. Sedan är det bara att boka upp sig. Jag tror att den här lösningen kommer att tilltala många. Kanske exempelvis barnfamiljer som i stort sett bara behöver bilen när det är dags att åka och storhandla. Det ska bli spännande att se hur satsningen kommer att tas emot. Efterfrågan kommer att styra i framtiden. Blir det väldigt populärt, blir det kanske tio bilar per hus på sikt. I samband med alla tankar om hållbarhet känns det som ett steg in i framtiden.