Det rör sig om 22 av de 23 provdeltagare som nyligen fälldes i den stora härvan om organiserat fusk på Högskoleprovet. Efter att gruppen dömdes av Norrköpings tingsrätt går nu alltså UHR vidare i frågan och ogiltigförklarar deras provresultat helt. Dessutom stängs flertalet av fuskarna av från att skriva provet igen under de närmaste två åren.

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt, säger UHR:s general­direktör Karin Röding, i en kommentar till beslutet på myndighetens hemsida.

UHR har också informerat de högskolor – bland annat Linköpings universitet – där fuskarna i dag studerar, så att varje lärosäte nu kan ta egna beslut om studenternas framtid.