En grupp medlemmar har som tradition att åka ut till ön för en städdag varje sommar och det här var sjätte i året i rad som frivilliga tog båt ut för att städa ön.

– Det är enorma mängder skräp som flyter iland längs Esteröns stränder och det är tyvärr lika mycket varje år, säger Cecilia Ambjörn, vice ordförande i Naturskyddsföreningen Norrköping. Vi plockar plastbitar, plastflaskor och stora mängder frigolit och på ett ställe var det så stora bitar av frigolit så att vi inte ens kunde få dem med oss.

De 14 personer som åkte ut till Esterön jobbade bland annat med att samla skräp längs stränderna och slå ängar med lie.

Artikelbild

Afrika. Torpet Afrika hålls i bra skick men i övrigt är det skräpigt på Esterön.

– Det sorgliga är att allt på Esterön är så förfallet, säger Cecilia Ambjörn. Den östra badplatsen är helt igenvuxen, det har blåst ner träd, bänkar är ruttna och skyltar hänger på trekvart. Man blir ledsen när man ser det.

Torpet Afrika hålls i bra skick av kommunen, berättar Naturskyddsföreningen. Men det finns andra delar att jobba hårdare med.

– Ön ska skötas enligt uppgjord skötselplan och där finns mycket mer att önska, säger Cecilia Ambjörn. Vi är dock glada över att kommunen betalar vår båtresa så att vi kan åka dit och jobba.

Norrköpings kommun äger Esterön och området är sedan 1973 ett naturreservat. Kultur och fritidsnämnden har det långsiktiga ansvaret för utveckling av friluftslivet för att se vilka byggnader som finns kvar och behöver rustas upp. Den ekonomiska och tekniska fastighetsförvaltningen sköts av Norrevo Fastigheter AB på uppdrag av kommunen och tekniska nämnden ansvarar för öns naturvård och skötsel.