Moderaterna är oroade över kommunens företagsklimat. De tycker att Kvartetten snackat mycket och genomfört lite. Partiet hänvisar också till det som de beskriver som en dålig ranking, Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat.

– Vi ser att Norrköping ligger bra till på sådant vi inte kan påverka. Men kommunen ligger samtidigt dåligt till på det vi kan göra något åt. Vi föreslår ett system där företagen kan betygsätta sina kontakter med kommunens tjänstemän, säger Christer Frey (M), 2:e vice ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Ska varje enskild medarbetare alltså betygsättas?

– Nej. Vi vill att företagen ska kunna betygsätta sina kontakter med kommunen och sen ska respektive chef kunna skapa sig en bild av vad som kan vara problem. Det handlar inte om att betygsätta enskilda medarbetare. Vi har inte den samlade bilden nu som ger oss kunskap att bli bättre, säger Sophia Jarl.

Om det nu är attityden mot företagen som är problemet. Hur ska det kunna ändras med det här betygsättandet?

– Vi får som sagt en kunskap som gör att det går att ändra arbetssätt. Det finns andra kommuner som har det här systemet. Det är inte som om vi uppfinner hjulet igen. Jag tycker att vi kan ta till oss de goda exemplen om hur andra kommuner gör, säger Sophia Jarl.

Enligt Christer Frey och Sophia Jarl har Norrköping gått miste om företagsetableringar (de lämnar inga exempel) på grund av företagsklimatet i kommunen.

– Det är på tiden att något görs. Med hjälp av resultaten kan vi utbilda personalen som är i kontakt med företagen i att bli bättre och bli mer lyhörda inför frågor, säger Christer Frey.

– Norrköping har en mycket hög arbetslöshet jämfört med rikssnittet. Vi måste göra staden till en mycket mer attraktiv stad att etablera oss i. Vinner vi makten så vill vi sätta igång direkt, säger Sophia Jarl.

Reidar Svedahl (L) är kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor. Han är frågande inför Moderaternas utspel. Dessutom tycker han att Kvartetten jobbat väldigt mycket med frågorna. Han ger några exempel:

– Vi har anställt fler tjänstmän som jobbar med näringslivsfrågor. Vi har ändrat hur vi tar betalt för bygglov så att det blir billigare för företagen. Och när det gäller tjänstemännens bemötande. Då tycker jag att Moderaterna slår in öppna dörrar. Vi är med i Insikt enkätundersökning och där ser vi redan i dag hur företagen uppfattar kontakterna med tjänstemännen, säger han.