Den 5 maj försattes Ultimate Cars i konkurs av Norrköpings tingsrätt, en konkurs som drabbat både fordringsägare och många bilkunder som känt sig lurade efter att bilar inte sålts och sedan försvunnit från bilfirman som huserat i Christer Karlssons privatägda lokaler i Klockaretorpet.

Konkursförvaltaren och advokaten Tord Cederberg har uppskattat firmans skulder till 7,8 miljoner kronor och tillgångarna till 27 000 kronor. Boutredningen har försvårats av olika omständigheter och därför hade Tord Cederberg yrkat på att Christer Karlsson skulle kallas till ett edsammanträde i Norrköpings Tingsrätt. Men mötet fick avslutas utan Christer Karlssons närvaro.

– Jag har skickat honom mängder av mail och påstötningar för jag ville träffa honom innan, det är så många frågor men han har inte besvarat dem, sade Tord Cederberg när sammanträdet inleddes. Jag har därför inte kunnat gå igenom bouppteckningen med honom.

Tingsrätten beslutade att Christer Karlsson skulle kallas till ett nytt edsammanträde. En kort stund senare dök Christer Karlsson upp och mötet kunde återupptas. Bokföringen var så omfattande att han hade lämnat kvar den i bilen. Och någon kopia på bouppteckningen hade han inte heller med sig så Tord Cederberg och Christer Karlsson fick samsas om pappren.

Tord Cederberg undrade om Christer Karlsson hade något att tillägga i bouppteckningen och ville att han skulle berätta mer om en fordran som Ultimate Cars hade ställt till Cargo Invest på 65 000 euro.

Bolaget skulle lämna över egna aktier som pant för skulden och Tord Cederberg undrade om bolaget hade betalat ut panten.

– Nej. Vad de säger så har det med terroristlagar och penningtvätt att göra, sade Christer Karlsson. Och det fanns ingen bank som vill hjälpa till heller.

Christer Karlsson poängterade att skulden snarare var 2,1 miljoner kronor.

Enligt Christer Karlsson fanns det bekräftat i ett dokument som han lämnat till sin revisor. Men revisorn hade inte kunnat visa några papper, enligt Tord Cederberg.

Tord Cederberg frågade om det fanns fler skulder än de han uppskattat till 7,8 miljoner kronor. Christer Karlsson berättade att han inte fått någon hyra betald för företagslokalen på Moa Martinssons gata. (Eftersom Christer Karlsson äger den privat har den inte ingått i konkursboet.)

– Men det är inte hela sanningen heller. Jag har köpt några bilar som jag inte har betalat handpenning på. Jag håller på med bokföringen på det här bolaget. Det är en bil på 110 000 och en på 67 000 kronor. Det kan vara något mer.

Skuldkontot i bouppteckningenutökades därefter med 500 000 kronor.

– Är det några fler skulder som jag inte fått med, undrade Tord Cederberg än en gång?

– Ja, det finns en till som jag vet om. Vi sålde vår fars bil också och han har inte heller fått betalat för den.

Priset för bilen var 180 000 kronor.

Tingsrättens ordförande undrade om det var något som Christer Karlsson ville tillägga innan han svor eden.

– Det enda är väl att jag aldrig trodde det skulle ta så lång tid för Cargo Invest att få fram de här pengarna. Och de trodde inte det heller. Det är därför vi har drivit bolaget så långt, för de pengarna. Men det skulle vi inte ha fortsatt med.

Christer Karlsson intygade under ed och sa efteråt att han bekräftat uppgifter som han kom ihåg.

– Jag är ju inte ofelbar människa.