Efter 31 januari 2018 får ingen arbetslös finnas kvar på någon sysselsättningsplats i fas 3. Och en efter en slussas nu människor ut från åtgärden. Många som är i fas 3 känner nu stor oro för vad som ska hända. Informationen verkar vara bristfällig.

– Många av oss som är här har lång arbetslivserfarenhet och är inte lata. Vi vill ha jobb men det händer inte. Nu lägger man ner fas 3 och vi vet ingenting om vad som ska hända, säger Miroslava Blom som har sin fas 3-plats hos Kooptima i Norrköping

Fick nog

Artikelbild

| Jobb. Miroslava Blom efterlyser fler individuella lösningar för den som finns i fas 3.

Hon fick nog av att ingen verkade kunna svara på vad som ska hända när fas 3 försvinner. Därför bjöd hon in kommunstyrelsen ordförande Lars Stjernkvist (S) till Kooptima för att de 20 personer som finns på arbetsplatsen skulle kunna ställa frågor och lufta sin oro. Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, var också med för att lyssna och svara på frågor.

– Det är klart att fas 3 kan ha varit bra för en del. Men jag tycker ändå att det är bra att det försvinner och att den som står långt ifrån arbetsmarknaden känner att den gör något meningsfullt. En del av platserna har varit avstjälpningsplatser som sänkt människors självförtroende, säger Lars Stjernkvist.

Arbetsförmedlingen

Många av frågorna gällde Arbetsförmedlingen och hur den hanterar människor. Flera personer berättade historier om hur de blivit bemötta av myndigheten. Kritiken var inte nådig. Många saknade personlig kontakt med sina handläggare. Enligt Miroslava Blom var Arbetsförmedlingen inbjuden till mötet, men hade valt att inte närvara. Lars Stjernkvist och Matilda Johansson tyckte inte att de kunde svara på kritiken mot förmedlingen.

Artikelbild

| Lyssnade. Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, och kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernkvist, träffade ungefär 20 personer på Kooptima.

– Sen möter vi Arbetsförmedlingen kontinuerligt och då kan vi förstås ställa frågor, säger Lars Stjernkvist.

Inga direkta svar

Artikelbild

Den fråga som var central i inbjudan till mötet handlade om vad som ska hända med alla som är i fas 3 i dag när åtgärden försvinner. På den frågan hade egentligen inte politikerna några svar.

– Vi i Norrköping satsar på servicevärdar och sen är det extratjänsterna inom välfärden. Hur och om det räcker till för alla inom fas 3 vet vi inte, säger Lars Stjernkvist.

Artikelbild

| Öppenhjärtigt. Många berättade om egna erfarenheter.

Det fanns många frågor kring servicevärdar och extratjänsterna innebär. En del oroade sig över att extratjänsterna bara skulle bli en ny förvaringsplats med en lön det inte går att leva på. Frågorna var så många att Lars Stjernkvist på stående fot lovade att alla inom fas 3 i Norrköping skulle bli inbjudna till ett eller flera möten på Arbetsförmedlingen där man kan ställa frågor till kommunen och myndigheten.

– Det här måste ske snabbt. Avvecklingen har börjat och det är många som berörs och vill ställa frågor, sa han.

Artikelbild

| Frågor. Under två timmar träffade Matilda Johansson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, och kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernkvist, träffade ungefär 20 personer på Kooptima för att lyssna och svara på frågor om vad kommunen kan göra för fas 3:are som blir av med sina platser.

Om mötet

Matilda Johansson tyckte att mötet var bra. Hon känner igen mycket av kritiken. Samtidigt tyckte hon att det var bra att få höra konkreta exempel på hur den som är i fas 3 upplever förändringarna.

– Framför allt var det bra att så många var öppna i vad de tycker. Vi lyssnar och kan förstås inte hjälpa med allt. Men vi får kunskap som är viktig att få, säger hon.

Miroslava Blom var kanske inte riktigt lika nöjd med mötet. Hon slutar nästa vecka på sin fas 3-plats och vet fortfarande inte vad som ska hända.

– Jag saknar öppningar för individuella lösningar. Jag kanske inte tycker att jag behöver praktikplats eller att jag har möjlighet att starta eget. Men det tycks vara några få lösningar som gäller för alla. Men det är bra att politikerna lovar fas 3:arna ett möte med Arbetsförmedlingen och kommunen. Det finns så många frågor om vad som ska hända, säger hon.