LÄS MER: Skolskjuts körde med blankslitna däck

LÄS MER: Bolag får uppdrag trots miljonbelopp i viten

LÄS MER: Dessa bolag ska sköta färdtjänsten

Mellan 1 maj 2018 till 31 mars i år delades det ut viten (kvalitetsavdrag) på runt 1,5 miljoner kronor för färdtjänstföretag som kör i Norrköping. Företaget Taxibil i Östergötland står för 1,2 miljoner av dessa, eller 80 procent av alla viten. Personerna bakom Taxibil i Östergötland är samma personer som står bakom de företag som vunnit upphandlingen för färdtjänst för de närmsta sex åren, från juli i år. Mattias Näsström är trafikoperativ chef på Östgötatrafiken. Alltså det bolag som står som beställare av färdtjänst. Han anser att bolaget jobbat med kvalitén.

– De har vidtagit en del åtgärder främst genom att förarrekryteringen och förarutbildningen har förbättrats. De har bytt ut en del fordon och fler kommer att bytas ut mot nya till det nya avtalet med start 1 juli. Fler fordon ägs också direkt av Taxibil och man har färre underentreprenörer nu, säger han.

Sammanlagt handlar det om lite drygt 500 viten under perioden för Taxibil l Östergötland. Mattias Näsström kommenterar:

– Det ska givetvis vara så lågt som möjligt. Ur vår synvinkel är varje kvalitetsbrist inte godtagbar och därför har vi kvalitetsavdrag i avtalen som gör att trafikföretagen drabbas ekonomiskt vid kvalitetsbrister.

Enligt siffror från Östgötatrafiken utförde Taxibil i Östergötland 223 216 uppdrag under perioden 1 maj 2018 till 31 mars i år. Nästan 99,8 procent av uppdragen utfördes alltså utan kvalitetsavdrag. Absolut vanligaste orsaken till att bolaget vitesbeläggs är att körningen är mer än 20 minuter försenad. Enligt Mattias Näsström beror det här på att bolaget har haft förarbrist.

– Det har gjort att man försökt klara sina uppdrag med färre fordon än vad vi planerar med. Det medför tyvärr förseningar för kunderna, säger han.

Kan ni vara säkra på att de nya utförarna (samma ägare som Taxibil) får färre kvalitetsavdrag?

– Helt säkra kan vi självklart inte vara, men vi har ändrat en del förutsättningar som ska förbättra kvalitén. En del faktorer som vi har upplevt som problematiska i nuvarande avtal är därför förändrade. Bland annat är möjligheterna att använda underentreprenörer starkt begränsat. Bättre förutsättningar och avtal för förarna, samt en annan affärsmodell är viktiga faktorer för en ökad kvalité. Vi kommer självklart att bevaka att kvalitén är bra och vi har, om vi inte ser åtgärder och förbättringar, möjligheter att häva avtalen, säger Mattias Näsström.

Vi har utan resultat sökt vd:n för Taxibil i Östergötland för en kommentar.