Den nybygga järnvägsbro på Malmölandet i höjd med Rustalagret var enligt Trafikverket och Norrköpings kommun dåligt byggd. När formen efter gjutningen togs bort upptäcktes att det istället för betong fanns flera hål i undersidan av bron.

– Det gick att sticka in handen till armeringen, sade Niklas Engström, avdelningschef på Norrköping kommuns samhällsbyggnadskontor i en tidigare intervju.

I början av mars revs den nästan färdigbyggda bron. Nu förs det upp en ny bro på samma ställe. Under torsdagen göts cement och den ska i stort sett vara klar. Bron är enkelspåring och är en del av Kardonbanan. Två andra nybyggda broar har blivit kontrollerade och klarat inspektionen. Totalt åtta broar ingår i projektet.