Skolinspektionen har tidigare nekat företaget Lärande i Sverige AB tillstånd för att starta ett fordonsprogram med inriktning personbil. Myndigheten motiverar sitt beslut med att utbildningen skulle innebära "påtagligt negativa följder för kommunens verksamhet".

Företaget väljer nu att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Man hävdar att Skolinspektionens bedömning är felaktig och vill att myndigheten ändrar sitt beslut om att avslå företagets ansökan.

"Kommunen erbjuder lärlingsutbildningen på fordonsprogrammet men enligt den slutliga gymnasieantagningen antogs ingen elev på programmet trots 50 sökande. Då kommunen väljer att inte starta en utbildning trots antalet sökande visar det på behovet av ytterligare en aktör som kan fylla det utbildningsbehov som finns i branschen", skriver Lärande i Sverige i sin överklagan till förvaltningsrätten.

Norrköpings kommun i sin tur hävdar att utbildningen redan erbjuds på befintliga kommunala och fristående skolor i kommunen.