Vi har, genom åren, skrivit flera reportage om det ambitiösa arbete Kiladalens Utveckling AB bedriver för att få lilla Stavsjö att leva vidare i tider när landsbygden tappar sina invånare till storstaden i allt högre utsträckning. Satsningen på de åtta lägenheterna vid den nedlagda skolan Stavsjögården är bara ett av flera framtidsprojekt som pågår i höjd med länsgränsen mellan Östergötland och Södermanland.

Häromdagen invigdes de nya lägenheterna.

– Detta är ett unikt projekt och en pionjärverksamhet, menade Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB, i samband med sitt välkomstanförande.

Artikelbild

| För ett år sedan var arbetet med de nya lägenheterna vid Stavsjögården i full gång. Nu har de första hyresgästerrna börjat flytta in.

– Vi är ofta anlitade som föreläsare i andra delar av landet och har då kunnat konstatera att många har planer på att bygga. Planer som man dock inte lyckats förverkliga.

Men i Stavsjö har det alltså gått vägen. Arbetet med de två huskropparna vid Stavsjögården inleddes sommaren 2018. Sakta men säkert har det otillgängliga markområdet förvandlats till ett bostadsområde där de båda huskropparna bildar en innergård tillsammans med Stavsjögården. Det finns dessutom planer för en fortsättning i Stavsjögården.

– Inom kort flyttar nya hyresgäster in i de lokaler som tidigare varit sköterskemottagning och vi planerar för ombyggnad av ytterligare kontorslokaler, bland annat för att möta den efterfrågan som förväntas uppstå när bygget av Ostlänken drar igång, berättade bolagets vd Gunnar Casserstedt vid invigningen.

I samband med invigningen passade också bolagets fastighetsansvarige, Thomas Rodestrand, på att beskriva den långa rad av faciliteter som de nya hyresgästerna har tillgång till.

– Bibliotek med besök av bokbussen, gymnastiksal, vävstuga, hårsalong en dag i veckan samt närhet till den digitala lanthandeln, förklarade han för hyresgästerna och de inbjudna invigningsgästerna.

Hela styrelsen för Kiladalens Utveckling AB var på plats och Nyköpings kommun, dit Stavsjö hör, representerades av kommunalrådet med särskilt ansvar för landsbygdsfrågor, Martina Hallström, liksom näringslivschefen Maria Karlsson. Generalentreprenören Kiladalshus var också på plats, i form av Anders Thunholm. Och eftersom det är Kiladalens Utveckling det handlar om, dokumenterades givetvis projektet i bokform – kallad "Att bygga hyreslägenheter på landsbygden".