– Vi går i konkurs på grund av kundförluster, säger Mats Jonsson, ägare till företaget MBI´s Byggställningar AB, som tidigare haft omkring 25 anställda.

Han vill inte kommentera saken närmare. Men i konkursansökan, som i maj lämnades in till Norrköpings tingsrätt, skrev Mats Jonsson att bolaget var på obestånd, som inte var tillfälligt.

Norrköpings tingsrätt utsåg då Hanna Ericson vid Advokatfirman Delphi till konkursförvaltare. Hon har nu upprättat en konkursbouppteckning, där det bland annat framgår att en del inventarier och maskiner har sålts efter konkursutbrottet.

– Det kommer in mer pengar vartefter tillgångarna säljs, säger Hanna Ericson.

Bolagets tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Bland tillgångarna fanns 6000 till 8000 kvadratmeter byggställningar, vars värde beräknas till drygt 1,4 miljoner kronor.

Skulderna överstiger dock tillgångarna med nästan 1,7 miljoner kronor.

– Vad jag har förstått har bolaget fått ökad konkurrens och förlorat kunder. Bolaget har även dragit på sig skulder, säger Hanna Ericson.

Än är det inte klart hur utdelningen till de som har fordringar på bolaget kommer att bli.

– Enligt den preliminära prognosen kommer det att bli viss utdelning till oprioriterade borgenärer, men konkursen är inte klar än. Det återstår bland annat att upprätta förvaltarberättelse i konkursen, säger Hanna Ericsson.

När företaget begärdes i konkurs hade de flesta anställda sagts upp, bara två fanns kvar.