Kommunens ansökan om att muddra i Pampushamnen och dumpa muddermassor i vattnet får kritik. Boende vid Bråvikens norra strand har vid tidigare dumpningar utanför Esterön protesterat mot agerandet.

– Vi har ju till och med vunnit i några fall när det gäller domar från Mark- och miljödomstolen, säger Lennart Käll, ordförande i Stenbäcken-Torskärs Vägförening.

När det gäller det senaste ärendet har det genomförts flera samråd – dock inte med vägföreningen.

Artikelbild

| Kritisk. Lennart Käll tycker det är märkligt att vägföreningen på Bråvikens norra strand ej fått vara med på samråd.

– Mycket, mycket märkligt. Med tanke att det är vi som varit mest kritiska tidigare, så borde vi ju varit med. De försöker runda oss, säger Käll.

Redan under torsdagen hade han skickat ett mail till Mark- och miljödomstolen och påpekat att föreningen saknas i förteckningen över berörda av dumpningen och krävt att samråd skall ske även med dem.

Lennart Käll tror dock inte att de boende kan förhindra kommunens planer.

– Det här är som Davids kamp mot Goliat. När jättarna säger sitt så lyssnar man på det. En kommun har lättare att vinna de här målen än en privatperson.

Artikelbild

| Dumpning. Muddermassorna ska enligt kommunens planer dumpas utanför Esterön.

Hur ska kommunen göra då om det krävs fler bostäder, vilket ligger bakom muddringen i Pampushamnen?

– Man behöver ju inte dumpa resterna så långt in i Bråviken, det finns andra ställen. Det är ju bättre för alla om man dumpar det längre ut till havs, där det är djupare.

Naturskyddsföreningen Norrköping har också synpunkter på hamnplanerna – både själva muddringen i Pampushamnen och dumpandet i Bråviken.

– Kommunen har ju tillstånd sedan tidigare, så det är ju som det är. Men vi ser gärna kompensationsåtgärder för den senaste planen, säger Stefan Arrelid, ordförande för Naturskyddsföreningen Norrköping.

Vid Pampushamnen kommer muddringen få en negativ påverkan för djur och fauna i det området, enligt Arrelid.

– Det här kan kompenseras av att man återställer havsbotten i den Inre hamnen till det som fanns innan hamnverksamheten.

När det gäller själva dumpningen utanför Esterön tycker Arrelid det är viktigast att nivåerna hålls. Enligt kommunen finns det plats kvar i de så kallade djuphål där man tidigare har dumpat rena muddermassor.

– De har ju fått tillstånd till att deponera en viss mängd, men det är ju omöjligt att hålla koll på hur mycket som egentligen dumpas, säger Arrrelid.

Vad kan hända om det rinner över?

– Tidigare dumpningar har egentligen inte varit negativt för själva vattnet, det är fortfarande klart. Men om det inte får plats kommer det orsaka bland annat grumling, säger Stefan Arrelid.