Nu börjar det höras röster om en mättad bostadsmarknad. På några platser i Sverige har kommunala bostadsbolag valt att dra ned på byggtakten. Det handlar om mellanstora städer av Norrköpings storlek. Som Örebro, Helsingborg och Uppsala. Men det är en tudelad bild. Enligt Sabo, som representerar de allmännyttiga bostadsbolagen, finns bostadsbristen kvar i många städer.

– Det är fortfarande kö hos oss. Men läget kan förändras och det är viktigt för oss att hålla koll på marknaden, säger Lars Löfgren, marknadschef hos Hyresbostäder.

Bilden som Lars Löfgren och Sabo ger stämmer också överens med Boverkets ”Bostadsmarknadsenkäten 2017” där landets 290 kommuner svarat på hur läget är i den egna kommunen. Där säger 255 av kommunerna att man bedömer sig ha ett underskott på bostäder under nästa år.

Artikelbild

| Ställ krav. Jan Malmberg på Sveriges Byggindustrier efterlyser mer krav från beställarna.

– I dag har vi 9 000 som aktivt söker bostad och ungefär 100 får en lägenhet varje månad. Du ser att skillnaden är stor. Sen vet vi att prisläget börjar bli ett problem. Många klarar inte de höga hyresnivåerna i samband med nyproduktion. Där måste vi vara vaksamma så att inte samma sak upprepas som under finanskrisen då vi fick svårt att hyra ut nybyggda hyreslägenheter, säger han.

I Örebro har det kommunala bolaget och tre andra stora fastighetsbolag hamnat i just den sitsen. Produktionstakten har varit så hög att marknaden blivit mättad och samtidigt har hyrorna avskräckt många. Där har hyresrabatter införts.

– Det är inte aktuellt i Norrköping. Samtidigt är priset otroligt avgörande för många. Det finns inte tillräckligt många gamla lägenheter och det är dyrt med det nybyggda lägenheter. Vi vet att många inte har ekonomin att ta nyproducerat. Om vi inte bygger rätt produkt kan vi hamna i problem. Det gäller att vara medveten om det, säger Lars Löfgren.

Jan Malmberg är chef vid branschorganisationen Sveriges byggindustrier i Norrköping. Han tror inte att marknaden är mättad i Norrköping. Samtidigt tycker han att branschen han representerar får för mycket ovett.

Artikelbild

| Marknadschef. Lars Löfgren, Hyresbostäder.

– Det är inte vi som bygger dyrt. Det är ett beställaransvar. Vill du som beställare ha bostäder till ett lägre pris då får du helt enkelt beställa det. Vi bygger det köparen vill ha, säger han.

Jan Malmberg tror att Norrköping snart har nått taket vad gäller byggande av exklusiva hyresrätter. Han efterlyser fler hyresrätter där hyresnivån ligger lägre. Löser inte kommunen det tror han att det på sikt kan bli problem.

Artikelbild

| Byggkranar. Norrköping är en stad i förändring. Just nu byggs det mycket. Frågan är om det är tillräckligt många billiga hyresrätter?

– Alla känner till att det inte har blivit den rörlighet som behövs på bostadsmarknaden. Vi trodde att om det skulle byggas nytt skulle det bli en kedja där fler bytte bostäder. Men så blev det inte. Den som bor billigt bor kvar där. För att öka rörligheten behövs det nya typer av boenden. Behövs det hyresrätter för kapitalsvaga måste kommunen ställa krav på det när man säljer tomter. Annars kan Norrköping få problem. Staden behöver exempelvis unga som flyttar hit, säger han.

I Örebro har det införts hyresrabatter på grund av att hyresrätterna blivit så dyra. Kan det hända i Norrköping?
Artikelbild

| Spinnrocken. Här är ett exempel på en nybyggnation som är dyr. Högsta hyran i Norrköping, enligt tidningen Hem & Hyra.

– Jag tror återigen att beställarna måste tänka efter vad det är man vill ha. Vill beställarna ha billiga bostäder bygger byggarna billiga bostäder. Vill beställaren ha exklusivt så blir det exklusivt. Norrköping är inte som Örebro. Men det kan bli problem om inte fler hyresrätter för kapitalsvaga byggs, säger Jan Malmberg.