När S, V och MP förra mandatperioden hade en interna problem och V tillfälligt kastades ut ur styret var ett av kraven för att återförenas att det bildades en jämställdhetsberedning. När Alliansen tog över styret ändrades titeln till jämlikhetsberedning och beslut togs att organet skulle ha fem ledamöter och att dess uppgift skulle vara att ta fram konkreta förslag på åtgärder som rör ökad jämlikhet i hela kommunen. Under våren fick gruppen också ett konkret uppdrag när kommunalråd Kåre Friberg (M) i en uppmärksammad fullmäktigedebatt tillkännagav att Moderaterna ville göra en utredning om slöjförbud i skolan, något som Skolverket senare menar inte är möjligt att genomföra.

Någon slöjutredning pågår dock inte. Jämlikhetsberedningen har nämligen, sedan den bildades i februari, ännu inte haft ett enda möte. På senaste mötet med kommunstyrelsen kom också påpekanden om att arbetet snart borde komma igång.

– Det drog ut på tiden för att fatta beslut om att bilda beredningen och sedan tog det tid att ordna så att vi fick en tjänsteman. När det var klart så hade jag väldigt mycket på jobbet i slutet av våren så därför har vi helt enkelt inte kommit igång, säger Annelie Almérus (M), sammankallande i beredningen.

Inför bildandet av beredningen föreslog att man skulle ha fyra möten per år. Men den delens ströks senare.

Annelie Almérus hade nu en förhoppning om att lyckas få ihop gruppen till ett möte i augusti, men säger att det nu är mer troligt att man har sitt första möte i september.

– Det är inte fastsatt hur många möten om året som vi ska ha. Det beror ju lite vad vi får för uppdrag, säger hon.

Det har riktats kritik mot kommunstyrelsen ur ett jämställdhetsperspektiv då tio av elva ledamöter är män. Den frågan tycker dock inte Annelie Almérus är särskilt problematisk.

– Det viktigaste är att man har rätt person på rätt plats och räknar man in ersättarna också så är fördelningen inte så ojämn. Och på gruppmötena innan mötena har ju ersättarna och ordinarie samma ställning, säger hon.

Vad är beredningens viktigaste fråga att ta tag i framöver?

– Först får vi titta vad beredningen gjort tidigare. Den hade tre förslag, bland annat om att inrätta ett jämlikhetspris, som vi nu får se över. Sedan tycker jag att det är viktigt att jobba med ungdomar och deras attityder, säger Annelie Almérus.