– Ingen har sagt att "vad bra det känns att de kommer hit", men kritiken ligger i att kommunen har godkänt bygget, säger ordförande Birgitta Rundgren.

Enligt medlemmarna i S-kvinnornas styrelse finns det också många obesvarade frågor som de tycker att företaget bör bemöta.

– Det finns inga konsumbutiker kvar i stan längre. Förr fanns de i varje kvarter. Varför kommer de tillbaka nu? undrar Monica Sattler.

Artikelbild

| Enligt ordförande Birgitta Rundgren är det inte butiken i sig som kritiserats. Men många har synpunkter på utformningen.

Men det är inte butiken i sig medlemmarna känner sig skeptiska mot.. Flera av dem jobbade själva inom Konsum tidigare. Det är istället utformningen som de, inklusive många andra Motalabor, reagerar på.

– Konceptet på huset passar inte i stan, tycker Monica Sattler.

Något som också kommer upp under samtalet är parkeringssituationen. Hur platserna ska räcka till i ett område där det redan är trångt.

För att få ytterligare kunskap om byggprojektet och etableringen i Motala krävs information anser styrelsen som nu bjudit in representanter från företaget. Mötet, som kommer att hållas den 16 april klockan 14 i Gamla folkets hus, är riktat till allmänheten, så att de ska kunna få svar på sina frågor. Moderator blir Johan Andersson (S).

Artikelbild

| Allmänheten bjuds in till ett informationsmöte med Coop om nyetableringen i Motala.

Intressant, menar S-kvinnorna, är också att få veta mer om Coops egna tankar och förväntningar på sin nya butik.