Va-ledningarna under Varamovägen är från 1953 och är enligt kommunens underhållsplaner i behov av att rustas upp under de närmaste fem, tio åren. Samma läge är det med pumpstationen vid Lindgården. Men nu väljer kommunen att tidigarelägga arbetet. Orsaken är att man vill vara leda inför en eventuell etablering av Lalandia.

– Det vore ju dumt om vi inte gjorde det här nu och så står vi om tio år med en anläggning på plats och ska behöva dra igång hela det här arbetet då, säger enhetschef Torbjörn Swärm.

Varken ledningarna eller pumpstationen behöver byggas ut, men det handlar om ett omfattande upprustningsarbete. Totalt räknar man med en kostnad på sex miljoner kronor.

Artikelbild

| Lalandias planerade etablering får kommunen att tidigarelägga arbetet med va-ledningar under Varamovägen.

– Det här är insatser som vi ändå skulle behöva göra så det är inget onödigt arbete, säger Torbjörn Swärm.

Arbetet med pumpstationen och ledningarna kommer att påbörjas under det här året, men hänsyn måste tas till bland annat cykelveckan och badsäsongen. Därför är planen att börja med delen mellan Månvägen och Vildmarksvägen i april, maj för att sedan fortsätta från Månvägen till Folkets park efter badsäsongen.

Även vid Delfinvägen finns ledningar som Lalandia kommer att behöva tillgång till, men där finns inga upprustningsbehov. Anslutningen till ett eventuellt badland finns inte heller med i planeringarna ännu. Det arbetet väntar man med till dess att det är klart att bygget blir av.