Fastighetsägaren till gamla Luxorhuset har till kommunen ansökt om att även få handel i lokalerna. Innan politikerna tog ställning i frågan ville man dock först veta vad det skulle innebära. Därför lät man Handelns utredningsinsititut, HUI, titta på frågan och beskedet därifrån är att det är möjligt men att kommunen samtidigt behöver göra särskilda insatser för att stärka handeln i centrum i så fall med tanke på konkurrenssituationen.

– Handel är ett viktigt komplement till besöksnäringen för Motala och bedömningen är att handel föder handel. Samtidigt måste vi också titta på handeln i hela Motala, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

– Det man vill undvika när det gäller Luxorhuset och centrum är ju att det blir en ny galleria vid Luxor istället. Det skulle påverka centrum, tillägger oppositionsråd Elias Georges (S).

Artikelbild

| När policyn är beslutad skulle det vara möjligt att tillåta handel i detaljplanen för Luxorhuset.

I förslaget till ny handelspolicy som nyligen togs i kommunstyrelsen och som i nästa månad ska avgöras i fullmäktige finns därför ett förslag om att tillåta en mindre matbutik i Luxorhuset samt en outletbutik.

I förslaget från tjänstemännen fanns också ett önskemål om en miljon kronor för satsningar på handeln. De menade att med tanke på utvecklingen för centrumhandeln så är det angeläget att genomföra åtgärder för parkering och trafik omgående och därför ville man ha extra medel. Dessutom ville man tillsätta en processledare som skulle jobba med handelsutveckling. Men politikerna i kommunstyrelsen säger nej.

– Vi tycker inte att de hade specificerat vad de ville använda den här miljonen till. Vi har inte sådana resurser att vi kan lägga en miljon kronor utan att ha ett ordentligt underlag. Då får de komma tillbaka och be om pengar när de har något konkret, säger Kåre Friberg.

Inför valet gick M-kandidater ut och lovade sex miljoner kronor till centrumhandeln. Nu avvisar ni sådana förslag. Hur hänger det ihop?

– Det var enskilda personer som gick ut med det. Det står ingenting i vår mål- och resursplan om sådana satsningar. Sedan vill vi naturligtvis satsa på handeln, men vi vill inte slänga ut sex miljoner på det viset. Det får man komma och äska när det finns konkreta förslag, säger Kåre Friberg.