Markanvisningsavtalet mellan kommunen och Lalandia anger tydligt att bolaget ska bekosta allt markarbete och rivningar inom kvartersmark. Det innebär att rivningen av exempelvis Folkets Park ska belasta företaget. Men redan innan försäljningen av marken är i hamn har kommunen gått vidare och ansökt om rivningslov, beslut som nu har överklagats.

– Om vi inte skulle få ett beslut om ett köpeavtal innan vi påbörjar rivningsarbetet så kommer vi att stämma av kostnaden med Lalandia. Men som det ser ut nu kommer fullmäktige i september att besluta om att skriva köpeavtal med dem, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Hon menar att det därför inte behövs något skriftligt tilläggsavtal gällande rivningslovet eftersom ett köpeavtal med stor sannolikhet finns upprättat när rivningsarbetet väl drar igång.

Lalandias vd Jan Harrit är positiv till att kommunen förarbetar och har ansökt om rivningslov trots att detaljplanerna inte är klara och att det inte finns en köpeavtal mellan parterna.

– Det är bra att man utnyttjar tiden, säger han.

Kommunen säger att det inte är några konstigheter och att ni kommer att stå för rivningskostnaderna. Är det så?

– Det är någonting som vi ska prata med kommunen om, säger Jan Harrit.