Reservatet blir Östergötlands största sammanhängande ädellövskog, med träd som ask, alm, al och ek. Länsstyrelsen tar beslut om det ska bli naturreservat på kommunens mark i höst.

– Länsstyrelsen vill utöka reservatet till andra fastigheter nästa år. Det är tänkt att det ska bli större. Det lutar mot att det blir på kommunens mark i år, säger Hilda-Linn Berglund, projektanställd kommunekolog på Motala kommun.

Området finns mellan riksväg 34 och Boren, nordost om Borensvägen, och anses vara mycket värdefullt för den biologiska mångfalden. I Karshult har det funnits skog länge som gör att det finns vissa naturvärden.

Artikelbild

| "Det finns mycket naturvärden här", säger Hilda-Linn Berglund, kommunekolog på Motala kommun.

– Naturvärdena är knutna till kontinuitet av lövskog. Det finns även kulturhistoria som har naturvärden knutna till sig: betesmarker i skogsmiljöer, stenmurar och gamla åkrar, säger Hilda-Linn Berglund och fortsätter:

– Sen finns det även flera upprinnor från vattnet, och några bäckar som gör att det blir lite fuktigt i skogen. Det finns mossor och svampar som visar på att det funnits skog här länge utan att det har huggits ner mycket, säger hon.

Kommunen planerar bland annat att göra vandringsleder, grillplatser, sätta upp fågelholkar och mulmholkar, och ordna parkeringsplatser. Förhoppningsvis kan reservatet vara klart någon gång nästa år.

– Det är jättebra att det blir ett reservat här, att man kan göra stigar och sånt för friluftslivet. Eftersom det finns mycket naturvärden här är det bra att skydda skogen också, avslutar Hilda-Linn Berglund.