Cirka 50 besvärsskivelser landade på bordet hos kommunens planavdelning förra veckan. Då handlade det om överklaganden av detaljplanerna kommunen beslutat om för Lalandia-projektet. Nu överklagas också det sätt som kommunen hanterat Lalandia-affären och de avtal man tecknat med det danska företaget. "Ingen annan exploatör har fått så generösa tidsramar för att uppfylla kommunens krav vid fastighetsförvärv", hävdas bland annat i skrivelsen.

Överklagandet, som kommit in till förvaltningsrätten, är undertecknat av 42 privatpersoner. Det som de klagande framför allt vänder sig mot är att affären ska ske i bolagsform. Det innebär att kommunen köper ett nyregistrerat aktiebolag, ett så kallat lagerbolag, vilket gör det lättare att ha affären öppen över tid och efter hand tydliggöra villkoren. Om försäljningen skett genom ett vanligt försäljningsavtal hade Lalandia kunnat ha rätt till marken i max två år.

"Marköverlåtelsen via aktiebolag säkerställer inte på något sätt att byggnationen verkligen blir av då kravet om byggstart ej finns skrivet", konstateras i överklagandet.

Artikelbild

| Lalandia blir gynnade av kommunen, menar 42 Motalabor.

Den förklaring som kommunen gett, att fastighetsförsäljning i denna form är etablerat inte bara i företagsvärlden, utan även bland kommuner, menar man inte stämmer. Det brukar, hävdas i skrivelsen, handla om att företag vill få skattemässiga fördelar och komma undan stämpelskatt på fastighetsförvärvet. "Vi hävdar även att det finns ytterligare ett skäl, om än outtalat, och det är en skatteplanering till exploatören Lalandia A/S fördel". Stämpelskatten för den aktuella marken skulle hamna på cirka 2,6 miljoner kronor. "Vi anser att kommunen brister i moral och överskrider sina befogenheter när de är behjälpliga till skatteplanering", skriver de.

De klagande befarar också att kommuninvånarna hindras från insyn och möjlighet att överklaga eventuella beslut i ett bolag.

Kommunalrådet Kåre Friberg (M) har tagit det av överklagandet.

– Det där med generösare ramar det är ju så att kommunen har rätten att alltid anpassa sin markanvisning beroende på omfattning och så vidare. Det är inskrivet i våra stadgar, säger han.

I det här fallet menar han att det är ett så pass omfattande markanvisningsavtal att det därför måste få ta mera tid. Anpassning kan ske utifrån varje projekts förutsättningar.

– Enkelt sett så är det här så pass stort att man måste anpassa. Det är inte Lalandia som ställt krav på oss eller något liknande utan det är naturens gång på något sätt. Det är omfattande och det är ett stort område också. Det är många detaljplaner och många saker att ta hänsyn till givetvis, säger han.

De som överklagat anser att kommunen brustit i moral och överskridit sina befogenheter.Vad säger du om det?

– Nej, jag tycker inte att vi gjort det. Jag har granskat det där och jag kan inte se att det brustit någonstans. Sedan har ju människor olika åsikter och varje människa har ju rätt att ha sin åsikt, säger han.

Kåre Friberg tror inte att möjligheten till insyn i processen påverkas negativt av att det bildas ett svenskt bolag.

– Att det ska bildas bolag sker i sista skedet. Det är bara ren formalia att Lalandia lägger ett svenskt bolag som de ska ha det här i, det har mer att göra med bolagsstrukturen man väljer, säger han.