Det har under flera år diskuterats att kommunen har haft hög omsättning på planarkitekter och att personalbristen riskerade att leda till att tidsplanerna för ett antal detaljplaner riskerade att påverkas. När man dessutom skulle göra fem detaljplaner för Lalandia med högsta prioritet kom frågan om verksamheten skulle kunna klara det utan negativ påverkan på det övriga arbetet. Men svaret från dåvarande politiska styret var att det skulle gå.

Nu visar det sig att så inte blev fallet.

– Vi har haft en hög personalomsättning och det har påverkat, men nu är vi tillbaka i full bemanning, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund och fortsätter:

Artikelbild

| Mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund konstaterar att arbetet med Lalandia trots allt påverkat det ordinarie arbete i kommunen.

– Men det här har inneburit att tidsplanen för en hel del projekt har fått ändras.

Det sas att arbetet med Lalandia inte skulle påverka. Hur blev det?

– Jo, Lalandiaprojektet har påverkat eftersom vi samtidigt har haft en så hög personalomsättning. Det blev ju så att Lalandia fick prioriteras över andra projekt, säger Hanna Hammarlund.

Hur stora konsekvenserna blivit kan hon inte uttala sig om. I tilläggsbudgeten har verksamheten bett om att få flytta vidare medel från 2018 till i år på grund av resursbristen. Det rör bland annat delar av Södra Stranden och småhustomter i Bråstorp.

– Vi ser att vi framför allt ligger efter när det gäller småhustomter. Just nu har vi ingenting att erbjuda i Motala eller Borensberg men i våra mindre orter finns lediga småhustomter, säger Hanna Hammarlund.