Att starta en bussförbindelse till Varamon är en fråga som då och då kommit upp på dagordningen i kommunen. Varma sommardagar när badgästerna trängs på stranden och parkeringsplatser inte står att finna höjs röster om kollektivtrafik. Lalandias planerade etablering har nu gjort frågan högaktuell.

– Vi behöver titta på olika lösningar, men vi ser ett ökat behov av kollektivtrafik. Lalandia kommer ännu mer att göra Varamon till ett regionalt och nationellt besöksmål och då måste vi hitta en utformning som blir lämplig, säger kommundirektör Peter Ingesson.

Frågan om busstrafik till Varamon kommer därför att lyftas framöver med Östgötatrafiken och region Östergötland.

– Det är de som äger frågan, säger Peter Ingesson.