Närmast ska de nu passera kommunstyrelsen innan de, den 10 december, kan antas av kommunfullmäktige.

Planerna innebär, i sammandrag, en stor besöksanläggning i Furulid, cirka 550 semesterhus och till det p-platser och nya trafiklösningar.

340 inlagor från privatpersoner, andra myndigheter och föreningar inkom under samrådstiden. Till granskningsprocessen kvarstod cirka 280 yttranden.

Artikelbild

| Motala kommun har tidigare under planarbetet tillgodosett krav på lägre semesterhus. Under granskningsprocessen sker ytterligare justeringar i den vägen. Bilden: vy från Kaprifolvägen.

Förutom mindre justeringar har planarkitekterna slutligen begränsat våningshöjder även för vissa semesterhus närmast vattnet i Folkets park-området. Kommunen tar fasta på Statens geotekniska instituts krav att säkra husen och undvika stranderosion.

– Vi minskar markbelastningen genom att här ta ner våningshöjden från 7,5 till 6 meter, säger planchef Lena Petersson Forsberg.

Projektet konstateras få en betydande miljöpåverkan, vilket också flera kritiska grannar påpekat under hela processen. Från det hållet har också de kommunala kostnaderna och trovärdigheten både för konceptet och för Lalandia som företag ifrågasatts.

Kommunen invänder att vissa inslag i kritiken inte kan tas upp i plansammanhang. För övrigt är man trygg med att länsstyrelsen delar bedömningen att en projektet ändå kan ges klarttecken från miljösynpunkt. Och även mot bakgrund av allmänna intressen som ökad sysselsättning och utvecklingen av länets besöksnäring.

Naturskyddsföreningen förklarar sig nöjd efter att ha fått tidigare frågor besvarade. För framtiden vill man dock att kommunen istället går varsamt fram med exploatring norrut längs Vättern, i Bromma, Kärsby och Djurkälla.