I samband med en presskonferens den 18 november i fjol undertecknades en avsiktsförklaring mellan bolaget Luxora Fastigheter och Motala kommun som innebär att båda parter i största möjliga mån ska arbeta för att möjliggöra att nya verksamheter kan ta plats i den klassiska fastigheten som ligger utmed riksväg 50. I nuläget finns lite drygt 40 000 kvadratmeter som står outnyttjat och bara väntar på att fyllas med någonting.

– Det som styr väldigt mycket just nu är vår detaljplan. Det som vi har kommit längst med är att vi har sökt bygglov om färgsättning för de olika delarna. Det kommer att bli olika färger för att separera de olika delarna, säger Roy Karlsson, vd för Luxora fastigheter.

I visionen för området ingår allt ifrån sportcenter till självlager och lekland. Dessutom har arbetet med att hitta lämpliga företag att samverka med intensifierats under den senaste perioden. Vd:n Roy Karlsson berättar att de för närvarande har intressenter på i stort sett varje verksamhetsområde.

Artikelbild

Skiss. Ägarna har en ambition om att öppna ett lekland, upplevelsecenter och klädoutlet.

– Ett lekland har hört av sig. Men även livsmedelskedjor, självlager och idrottscenter, säger han.

Förhoppningen är att området ska kunna stå klart om fyra-fem år.

– Men konjunkturen kan också göra att det går snabbare, säger Roy Karlsson.

Han uppskattar även att det kommer generera ett par hundra nya arbetstillfällen i staden.

Artikelbild

Blåmålat. Enligt den nuvarande planen kommer det första som byggs på platsen att bli ett självlager.

– När vi kommer igång så kommer det att skapas otroligt många arbetstillfällen i Motala. 200-300 stycken skulle jag tippa på, säger Roy Karlsson.