Just nu inväntar kommunen och Lalandia besked från mark- och miljödomstolen om de överklagade detaljplanerna. Men under tiden fortsätter förberedelserna och därför har kommunen ansökt och beviljat rivningslov för flera byggnader som i dag finns på de aktuella fastigheterna, beslut som överklagats och lär överklagas vidare. Länsstyrelsen har också fått in ärenden om byggnadsminnesförklaringar, men att avgöra sådan lär ta tid. Redan tidigare har dock länsstyrelsen gjort klart sin inställning.

– Vi anser att det handlar om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, men att kommunen kan hantera frågan själva, säger länsantikvarie Patrick Björklund.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen mandat att fatta egna beslut om exempelvis rivning, men enligt lagstiftningen har kommunens samhällsbyggnadsnämnd också ett ansvar för kulturhistoriskt viktiga byggnader. I särskilt ett av fallen har dock länsstyrelsen en uppmaning.

– Vi har uppmanat dem att istället flytta den här byggnaden. Kan man flytta hela Kiruna så kan man flytta även den här byggnaden, resonerar Patrick Björklund.

Länsstyrelsen kan dock inte hindra kommunen från att riva den aktuella byggnaden. Kommunens rivningslov är i det fallet överklagat till Mark- och miljödomstolen. Dessutom har den aktuella byggnaden också hamnat i hyresnämnden med fastighetens hyresgäst som motpart. Där har domstolen valt att gå på hyresgästens linje och river upp kommunens uppsägning av hyreskontraktet.

– Vi tänker fortfarande riva huset och sälja marken, men vi kommer inte att säga upp hyresgästen nu utan vi väntar till dess att vi fått igenom vårt rivningslov. Det innebär att hyresgästen får bo kvar i ett år, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Hon säger vidare att kommunen ska göra vad de kan för att försöka hitta en alternativ bostad till hyresgästen.

– Vi förstår att det är en utsatt situation och vår ambition är att hitta en lösning, säger Hanna Hammarlund.

Skulle man inte i september nästa år ha löst situationen kan kommunen själv komma att gå till hyresnämnden.

Skulle ni inte kunna flytta huset?

– Huset är inte i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart att göra det. Därför har vi för avsikt att riva det, säger Hanna Hammarlund.

Hyresgästen har avböjt att kommentera.