I höstas blev det klart att kommunen avbryter arbetet med att planera för ett nytt bostadsområde i Offerby, på fältet vid Karlslunds skola. Orsaken var närheten till reningsverket. Men hela Offerbyområdet är ändå inte uteslutet när det gäller nya bostäder. Tjänstemännen har nämligen önskat att få behålla medel även för i år för att titta på möjligheten att komplettera den befintliga bebyggelsen i området med ytterligare ett antal tomter.

– De planerna har funnits länge, men prioriterats ner. Men vi vill ändå titta på det framöver, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.