Tre planerade förskolor, två planerade och ett just färdigbyggt LSS-boenden, ett planerat vårdboende som äntligen fått sin slutgiltiga placering beslutad, samt en skolutbyggnad och en ny idrottshall. Tekniska nämnden fick ligga i för att hinna inspektera allt som kommunen bygger, och i närtid ska bygga.

En buss hade hyrts in för ett 20-tal politiker och tjänstepersoner. Rundturen började i Mjölby tätort och fortsatte sedan till Bjälbotullskolans nybyggda förskola och till Mantorp.

– Det är bra att få överblick. Vi har tidigare gjort en mindre tur och tittat på behovet av utbyggnad av tätortens skolor, innan beslutet kom om att det blir en femte skola, säger Mats Allard, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Artikelbild

| Kommunens projektchef Christian Modin och projektledare Örvar Kristinsson. Närmast till vänster tekniska nämndens ordförande Anna-Lena Sörenson (S).

När det är så mycket på gång samtidigt försöker kommunen hitta sätt att effektivisera och rationalisera projekteringsarbetet. Det nya LSS-boendet som just byggts intill Dackeskolan kommer att stå modell för planerade nya LSS-boenden i Sörby och i det kommande bostadsområdet Fall i Mantorp.

Även förskolor "massproduceras" i Mjölby. I juni ska bygget av Måndalens förskola i nya området Sjunningsfält i östra Mjölby stå färdigt. Det har projekterats tillsammans med de planerade förskolorna i Sörby och Mantorp.

Guide längst fram i bussen är kommunens projektchef Christian Modin. Bussen backar upp på Tallgatan som blir tillfartsväg till förskolan. Vädret visar sig från sin mest novembriga sida, snålblåst och hagel. Bygghjälmarna kommer till nytta direkt.

De omkring 20 i gruppen, nämndpolitiker och kommunala tjänstemän från olika förvaltningar, skyndar in under tak i bygget där Örvar Kristinsson berättar.

Artikelbild

| Gruppen på omkring 20 politiker och anställda från Mjölby kommun har just stigit ur bussen vid Måndalens förskolebygge. Projektledare Örvar Kristinsson välkomnar.

– Det handlar om tre förskolor i ett och samma projekt, fast uppdelat i olika faser, förklarar Örvar Kristinsson som är externt anlitad projektledare.

120 barn ska gå här, vilket är planen för Sörby också. Det blir en del nya pedagogiska grepp. Kostchefen Marie-Louise Nydahl berättar att köket och matrummet byggs i öppen planlösning så att man kan se kocken arbeta – precis som på moderna krogar.

Artikelbild

| Olga Zunda tar mikrofonen och berättar om bygget av det nya LSS-boendet vid Dackeskolan.

– Vi jobbar mycket med måltidspedagogik och det här blir ett led i detta, säger Marie-Louise Nydahl.

I Skänninge tittade gruppen sedan på om- och tillbygget av Bjälbotullskolan där förskolan fått nya och utökade lokaler. Den delen där förskolan tidigare fanns blir nu nytt kök och matsal.

Artikelbild

| Ett av stoppen på rundturen var bygget av Måndalens förskola i nya området Sjunningsfält i Mjölby.

I Mantorp inspekterades det pågående bygget av idrottshall och den snart färdiga utbyggnaden av Vifolkaskolan.