Maria Andersson som är initiativtagare väntade på kortegen som stannade till utanför Toyota på Svarvaregatan i Mjölby.

– Vi måste på något sätt agera och uppmärksamma problematiken kring våld mot kvinnor och flickor, säger Maria.

Jojk-stjärnan och mello-favoriten Jon Henrik Fjällgren är ambassadör för Orange day MC. Han väntade också i Mjölby för att ansluta till kortegen.

Artikelbild

| Jon Henrik Fjällgren anslöt till kortegen i Mjölby.

– Jag för vidare talan och sprider budskapen. Vi försöker motverka att sån här skit ska ske i samhället, säger Jon Henrik Fjällgren.

Han jobbar med att lyfta fram frågorna.

– Jag ser det här som en jäkligt viktig dag. Jag hoppas att det kan leda till lagändringar.

Jon Henrik Fjällgren vill att kortegen ska leda till att offren blir hörda.

Artikelbild

| Maria Andersson är initiativtagare till Orange day MC.

– Man ska inte vara rädd, och tro att det är ens eget fel, säger han.

Överskottet av intäkterna till Orange day MC går till UN womens nationella kommitté. Kortegen åker genom hela landet och slutdestinationen är Vasaparken i Norrköping. Maria Andersson noterar att kortegen väcker uppmärksamhet.

Artikelbild

| Drygt tusen MC-förare slöt upp mot kvinnovåldet.

– Det är mansdominerat inom bikerkulturen och de har ett budskap som heter kärlek och respekt. Det ska vi använda oss av, säger Maria.

Maria uppskattar antalet åkare till drygt tusen. Hon hoppas att kortegen leder till att fler män tar ställning mot mäns våld mot kvinnor.

Artikelbild

| Kortegen gick genom hela landet och slutade i Norrköping.

– Det hjälper inte att jag som kvinna säger nej, utan det är männen som måste ta den taktpinnen nu, säger hon.