Tidigare har Ann-Christin Nilsson Cedermo gjort samma jobb i Ödeshögs och Vadstenas kommuner. Nu har hon fått i uppdrag att coacha och ge råd både till företag och till privatpersoner och organisationer i Mjölby kommun.

– Dels ska det vara möjligt för vem som helst att ringa och få tips om energibesparingar, men jag kommer också att jobba uppsökande mot företagen, berättar Ann-Christin Nilsson Cedermo.

Det är med pengar från Energimyndigheten som de båda projekten finansieras.

Artikelbild

| Ann-Christin Nilsson Cedermo tänker knacka dörr hos mindre företag i flera branscher, det kan handla om hårfrisörer, restauranger eller verkstäder.

Coachningen av företag ska pågå till sommaren 2020 och riktar sig till företag med en total energiförbrukning på under 300 kWh. Och då räknas inte bara elräkningen, utan all energiåtgång, inklusive fjärrvärme, bensin till firmabilar och andra transporter.

– Det behöver inte handla om att göra dyra investeringar som kan ta lång tid att få att betala sig. Det finns enkla åtgärder, som att se över sina abonnemang, sänka värmen, släcka lampor, byta till led-ljus, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo.

Kan man verkligen begära att det ska löna sig ekonomiskt att vara klimatsmart?

– Många företag har insett att det finns ett värde också i att profilera sig som miljövänlig. För unga människor är det viktigt att jobba på ett företag som vill klimatanpassa sig. Att vara miljövänlig ger good will som i sin tur bidrar till att företaget framstår som attraktivt.

Ann-Christin Nilsson Cedermo håller nu på att planera ett antal aktiviteter och event som ska ingå i projektet. Det kommer att bli föreläsningar och seminarier för företagare. Syftet är bland annat att bygga upp nätverk och skapa intresse för energi- och klimatfrågor inom näringslivet. Det finns ett mål om att minst 15 företag ska energieffektivisera och att 12 av dessa minskar sin energianvändning med 10 procent.

– Jag tänker mig att ha en uppsökande verksamhet, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo.

30 mars är det Earth hour, Världsnaturfondens arrangemang för att uppmärksamma människor över hela planeten på klimatfrågorna.

I Mjölby blir det en gratiskonsert i kyrkan med Magnus Bäcklund och körer. På en storbildsskärm ska Vadstenabon Lennart Wallstedt visa bilder från hela världen och prata klimatfrågor.

Två dagar tidigare kommer det att ordnas en föreläsning och visning om klimatet vid Toyota i Mjölby. Där ska SMHI ha visningar för företagare och kommunfolk i den mobila geodomen som är en halvglob där man kan visa film och animationer i taket medan publiken ligger på rygg på golvet.