Det handlar om produktion av detaljer och förpackningar inom medicinsk teknik. Produktionen sker i miljö med höga krav på renhet. All tillverkning sker på uppdrag av kunder, företaget har inga egna produkter och slipper därmed ha en säljorganisation.

– Det funkar inte att kombinera kontraktstillverkning med egen produktion och det är inget vi eftersträvar, säger Cenovas vd Sören Wilhelmsson.

Han kom till företaget 2013 och började med att minska personalstyrkan, vilket skapade rubriker i Corren. Men företaget har egentligen växt hela tiden.

Artikelbild

| Här byggs Cenova ut med en stor "renhall" på 600 kvm. Kvalitetschef Johannes Kask visar runt.

– Vi var 82 anställda på en omsättning på 64 miljoner. Nu är vi 74 plus 30 inhyrda konsulter på 120 miljoner, säger han.

Cenova är inte så känsligt för konjunkturväxlingar.

– Branscherna medicinteknik och läkemedel är tröga branscher med långsamma svängningar. Vi har en smal nisch och trogna kunder, säger Johannes Kask som är kvalitetschef.

Det är läkemedelsföretag och andra aktörer inom medicinteknik som är kunderna. De som vill ha produkter tillverkade i absolut ren miljö. Och förpackade i sterila emballage. Det klarar Cenova i sina 22 renrum. De kompletteras snart med en renhall om 600 kvadratmeter i den utbyggnad som just nu uppförs vid företagets anläggning bara några meter från E4.

Artikelbild

| Vd Sören Wilhelmsson och kvalitetschef Johannes Kask på företaget Cenova som just nu bygger ut fabriken i Mjölby.

Kanyler, rör, små behållare för medicinska prover, instrument för biopsi, implantat och tandläkarfilar men även slangar, påsar och förpackningar till livsmedelsindustrin finns bland de produkter som tillverkas – allt efter kundens krav.

– Men vi är gärna med från början i processen så att vi ser att produkten verkligen går att tillverka, säger Johannes Kask.

Artikelbild

| Kanyler, tandläkarfilar, slangar och andra medicinska instrument förpackas under sterila krav.

På övervåningen längs en korridor finns renrum bakom stora fönster. Slussar där personalen tvättar sig och byter kläder leder in till den rena miljön. Även material från externa leverantörer tvättas före användning.

Inne i renrummen arbetar de anställda i ljusblå heltäckande kläder, plasthandskar och mössor av nylon. Det ser ut som operationssalar på rad, förutom att patienterna saknas. Mycket av produktionen är automatiserad.

Artikelbild

| Personalen går genom en sluss när de rör sig mellan smutsig och ren miljö.

Kan man automatisera ytterligare med robotar?

– Vi tittar på kollaborativa robotar, säger Sören Wilhelmsson men någon total robotisering tror han inte på.

I den nya utbyggnaden blir det ett stort renrum i stället för uppdelningen med flera mindre som företaget har i dag i befintliga lokaler. Fördelen med det, menar Johannes Kask, är att man då lättare kan flytta omkring maskiner.

Cenova konstruerar och tillverkar även maskiner för de detaljer som kunden vill ha. Maskinerna säljs till kunden.

Ytterligare utbyggnad planerad inom ett år och då gäller det fler renrum samt lagerutrymmen.