Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som har undersökt hur nöjda företagarna är med kommunernas myndighetsutövning. 171 kommuner har svarat, och Mjölby hamnar alltså på plats 30.

Väldigt nära toppen hamnar kommunen när det gäller bygglovshantering, på en 3:e plats i Sverige.

De senaste åren har kommunen jobbat konsekvent med att utveckla service och myndighetsutövning gentemot företagen, säger kommunalrådet Cecilia Burenby (S).

– Till exempel har all myndighetsutövande personal utbildats. Vi har också arbetat med direktkontakt med företagen i form av ett näringslivsråd som jobbar med konkreta åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

SKL:s undersökning mäter kommunernas service gentemot företagen inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Enkäten till företagarna rör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Bemötande är det område som får högst betyg i Mjölby, 85 av 100, tätt följt av tillgänglighet och effektivitet.

Företagsklimatet har stor betydelse för jobben och kommunens utveckling, säger näringslivschefen Torbjörn Sjögren.

– En god kommunal service gör det lätt för företagare att etablera sig och att expandera i kommunen.

Av de 171 deltagande kommunerna återfinns Norrköping på plats 90, Linköping på 124, Finspång på 125 och Motala på 135. Mjölby kommun har klättrat 25 placeringar i rankingen sedan förra mätningen.