Medan bilförsäljningen generellt sett backat under 2019 går Volvo Cars åt motsatt håll. Under första halvåret sålde man 340 826 bilar, en uppgång med 7,3 procent, jämfört med samma period 2018.

Framförallt i Storbritannien och Tyskland ökade försäljningen kraftigt, drygt 30 procent, vilket vd:n Håkan Samuelsson ser som ett styrkebesked.

Det visar att vi har en modellportfölj där vi kan konkurrera med de allra bästa på marknaden, kommenterar han vid en pressträff i Göteborg.

Samtidigt landade rörelsevinsten på 5,5 miljarder kronor jämfört med 7,8 miljarder kronor samma period förra året. Detta gör nu att Volvo tvingas till ett sparpaket på två miljarder kronor. Totalt berörs 750 personer huvudsakligen på konsultsidan och åtgärderna beräknas få effekt under andra halvan av året liksom första delen av 2020.

Enligt Håkan Samuelsson ska besparingarna nås främst genom frivilliga avgångsvederlag

Vi behöver vara realistiska. En minskad marknad leder till prispress och de här åtgärderna gör att vi är säkra att vi under andra halvan av året ska kunna nå vinsttillväxt.