Bengt föddes på föräldragården utanför Nässjö den 22 februari 1944. Han började sin bana med viltmästarkurs på Östermalma och tog där examen 1967. Samma år började han på Jägareförbundet i Jönköping.

1973 kom Bengt till Kalmar Norra, eftersom länet då var uppdelat i norra och södra länsdelen. Det blev ett byte av länsjaktvårdare, Stig Johansson tog över efter Bengt i Jönköping. År 2000 slogs länet ihop och Bengt blev då jaktvårdskonsulent för hela länet. Han gick i pension 2011 efter att ha gått ett par år extra efter pensionen.

Bengt var kunnig, plikttrogen, ödmjuk och han älskade sitt jobb. Det var stimulerande och roligt att jobba med Bengt. Han kunde alltid ge utförliga och bra svar på jaktliga frågor.

Han var en mycket duktig ornitolog som alltid kunde säga vilken fågel som sjöng i vår närhet. Han kunde över 100 olika fågelläten. Han tillverkade också en stor mängd fågelholkar, vars invånare nu får sjunga hans lov.

Konstnären Bengt målade av djur och natur till mångas glädje. Fina minnen av en fin man.

Han var också en skicklig och omtyckt konservator. Han bedömde horn och hjälpte många med hornmontage.

Vi saknar en god vän och arbetskamrat i Jägareförbundet i Kalmar län. Tacksamhet och fina minnen från jakt och föreningsliv bär vi med oss. Våra tankar gå även till Bengts familj.