De orden yttrade Ulf Kristersson (M) i sitt tal under Industridagen i Linköping. Han drog slutsatsen att digitaliseringen är på väg att ändra allt. Och han lyfte fram det isande oroväckande exemplet Nokia som hade en miljard användare, men sveptes bort av Apples Iphone.

– Det som tidigare tog århundraden att förändra går på några decennier, eller snabbare nu. Och även om vi har en lång tradition av IT-företag och fina startups i Sverige så kan vi inte luta oss tillbaka, sa moderatledaren.

Liksom andra talare nämnde han det livslånga lärandet och behovet av utbildad arbetskraft. Och han nämnde också att nyanlända ska lära sig svenska, för att lättare få jobb. Lösningen på arbetslösheten bland nyanlända är enklare jobb, och ett minskat skattetryck, enligt Kristersson.

Artikelbild

| "Underskatta inte Kina". Moderatledaren Ulf Kristersson konstaterade att Kina håller på att bli en supermakt inom digitalisering också.

– Alla kan inte få de svåraste jobben. Men det ska vara möjligt för deras barn att få dem i framtiden.

Han lyfte också fram programmering på schemat i skolan. Men han gjorde klart att han inte tror på bidrag och ekonomiskt stöd som en generell lösning mot arbetslöshet .

– Jag tror att man kan både jobba och studera. Det fanns en tid i Sverige då man arbetade och gick kvällskurser på Hermods. Många har nog glömt det, sa Ulf Kristersson.

Och så gjorde han en utåtblick på världsläget, inte helt oväntat landade han i Kina.

Artikelbild

| Moderatledaren Ulf Kristersson mötte landshövding Elisabeth Nilsson.

– När Wasp-projektet (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse-satsningen på automation-forskning) utökas med en miljard kronor så satsar de tre stora operatörerna i Kina 180 miljoner dollar på 5G-forskning.

Kristersson föreslår ett nationellt institut för forskning och utveckling inom artificial intelligence (AI).

– Det kan vara ett av flera sätt att möta utvecklingen, sa Kristersson.